Навигација

Б14724 - Технологија уља и масти

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПрехрамбене технологије и индустријске биотехнологије
НазивТехнологија уља и масти
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б14724обавезан72П + В4.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  -
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са теоријским основама и практичним сазнањима индустријске прераде уљарица ради добијања сировог пресованог и екстрахованог уља, модификованих-намјенских масти, маргарина, уз адекватну примјену физичко-механичких и физичко-хемијских поступака и одржавање оптималних параметара технолошког процеса.
  Исходи учења (стечена знања)
  Оспособљавање студената за рад у индустрији производње сирових и екстрахованих уља, намјенских масти, маргарина, пројектним, стручним и педагошким установама и контроли квалитета производа од уља и масти.
  Садржај предмета
  Значај липида и специфичних биљних уља у хуманој исхрани. Састав уља и масти, физичко-хемијске карактеристике. Биолошко технолошке особине сировина за добијање уља/масти и протеина. Припрема и складиштење сјемена. Припрема сјемена за издвајање уља. Производња сировог пресованог и екстрахованог уља. Класична алкална рафинација уља и масти. Поступци предрафинације, неутрализације, бијељења, винтеризације, дезодоризације. Поступци модификације уља и масти: хидрогенација, фракционисање и интерестерификација. Технолошки поступак производње маргарина. Сензорни, физичко-хемијски и функционални квалитет, одрживост и безбједност свих наведених група.
  Методе извођења наставе
  Интерактивна предавања уз коришћење савремених технологија, лабораторијске вјежбе-самосталне, погонске вјежбе, консултације.
  Литература
  1. Чорбо С., 2008, Технологија уља и масти, Пољопривредно-прехрамбени факултет, Сарајево
  2. Грујић Р., 1994, Технологија уља и масти, Технолошки факултет, Бања Лука
  3. Gunstone DF, 2002. Vegetable oils in food technology – composition, propertis and Uses, Bleckwell PublishingICRC Press, Oxford, UK
  4. Hamm W., Hamilton JR, 2000. Edible Oil Processing, Sheffield Academic Press/CRC Press, Sheffield, UK
  Облици провере знања и оцењивање
  Писмене провјере знања, одбрањене и урађене лабораторијске вјежбе и завршни усмени испит.