Навигација

МП-7 - Политички односи у БиХ

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмПолитикологија
НазивПолитички односи у БиХ
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МП-7обавезан2П + В8.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан други семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Предмет изучава сложене политичке односе и процесе у подијељеном и конфликтном друштву Босне и Херцеговине. У оквиру овог предмета анализирају се основне линије друштвених расцјепа у Босни и Херцеговини, прије свега њихов културно-историјски контекст. Ријеч је о примарно вјерском и националном сегментирању. Ове подјеле обликују партијски систем, а посљедично томе и најважније политичке односе, процесе и институције. Предмет објашњава политичке односе и процесе, као и политички систем Босне и Херцеговине, од средњовјековне државе Босне до савремене дејтонске Босне и Херцеговине. Посебан фокус је на односима, процесима и политичко-системским рјешењима насталим у протекла два вијека. На примјеру Босне и Херцеговине, предмет отвара бројна актуелна научна и друштвена питања везана за подијељена и конфликтна друштва, прије свега могућности њиховог опстанка, њихове либерализације и демократизације, и уопштено њихове политичке специфичности.
Исходи учења (стечена знања)
Студентима је омогућено да кроз активно слушање наставе усвоје одговарајуће знање о политичким односима и процесима у Босни и Херцеговини као примјеру савременог подијељеног друштва. Очекује се да студенти по завршетку слушања и полагања овог предмета стекну знање неопходно за даље истраживање Босне и Херцеговине и њој сличних друштава.
Садржај предмета
1. Политички односи, механизми владања и практична политика – теоријски увод 2. Друштво у Босни и Херцеговини – вјерске, националне и територијалне линије расцјепа 3. Средњовјековна Босна и Херцеговина и Босна и Херцеговина у Османском царству 4. Источно питање, Велика источна криза и Аустроугарска окупација Босне и Херцеговине 5. Нације и национализам – теоријски увод 6. Босна и Херцеговина у вријеме Аустроугарске владавине 7. Босна и Херцеговина у двије Југославије 8. Први колоквијум 9. Дисолуција Југославије 10. Обнова вишестраначја у Босни и Херцеговини и избори 1990. године 11. Конститутивни акти у Босни и Херцеговини (1990-1992) и рат (1992-1995) 12. Консоцијацијска демократија, унитаризам, федерализам, конфедерализам – теоријски увод 13. Дејтонски мировни споразум и државно уређење савремене Босне и Херцеговине 14. Консоцијацијска демократија у Босни и Херцеговини и њени недостатци 15. Други колоквијум
Методе извођења наставе
Предвиђено је да се настава изводи кроз часове наставе и часове вјежби у складу са усвојеним академским календаром и распоредом одржавања наставе и вјежби за актуелни семестар у којем се они изводе.
Литература
  1. Литература је наведена у посебним назнакама за предмет
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће да се врши током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, кроз усмено испитивање у вријеме испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два колоквијума (по 20 бодова), једног семинарског рада на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). Кроз предиспитне обавезе студент може да се освоји највише 50 бодова. Завршни испит се обавља усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. На завршном испиту је могуће остварити највише 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог у оквиру свих елемената провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из завршног испита (максимално 50). За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.
Посебна назнака
1. Антић, Чедомир, Кецмановић, Ненад (2016) „Историја Републике Српске“, Недељник, Бања Лука 2. Дејтонски мировни споразум 3. Екмечић, Милорад (2010) „Дуго кретање између клања и орања“, Евро-гиунти, Београд 4. Имамовић, Мустафа (2007) „Правни положај и унутрашњо –политички развитак Босне и Херцеговине од 1978. до 1914“, „Магистрат“ и Правни факултет, Универзитета у Сарајеву, Сарајево 5. Касаповић, Мирјана (2005) „Босна и Херцеговина: подјељено друштво и нестабилна држава“, Политичка култура, Загреб 6. Кецмановић, Ненад (2017) „Хроника немогуће државе“, Catena mundi, Бeograd 7. Кецмановић, Ненад (2007) „Немогућа држава“, Глас Српске, Бања Лука 8. Марковић, Горан (2012) „Босанскохерцеговачки федерализам“, Службени гласник, Београд и Магистрат, Сарајево 9. Радомир, Нешковић (2017) „Недовршена држава – Политички систем Босне и Херцеговине“, Фридрих Еберт Штифтунг, Сарајево 10. Симовић, Владе (2011) „Политичке партије у Босни и Херцеговини“, у Зборник радова „Држава, друштво и политика у Босни и Херцеговини“, Сарајевски отворени центар, Сарајево 11. Ћоровић, Владимир (1997) „Историја српског народа I-III“, Глас Српски, Бања Лука 12. Хејвуд, Ендру (2004) „Политика“, Клио, Београд