Навигација

Б14811б - Прехрамбени адитиви

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмБиотехнолошко прехрамбени
НазивПрехрамбени адитиви
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б14811бобавезан62П + 2В5.5
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
/
Циљеви изучавања предмета
Да омогући студенту стицање теоријских знања о процедурама за испитивање безбједности употребе одабраних супстанци као прехрамбених адитива; одређивању прихватљивог дневног уноса у организам човјека; прописима о контроли квалитета и услова употребе адитива у храни; о функционалним својствима прехрамбених адитива, могућностима употребе и значају адитива у прехрамбеној индустрији.
Исходи учења (стечена знања)
Послије реализације наставе и полагања испита студент треба бити оспособљен да самостално, одабере и организује правилну употребу прехрамбених адитива одговарајућих функционалних својстава у предузећима прехрамбене индустрије, како би се постигла потребна технолошка и сензорна својства прехрамбених производа.
Садржај предмета
Значај употребе прехрамбених адитива у прехрамбеној индустрији; Анализа ризика употребе прехрамбених адитива; Процедуре за испитивање уноса адитива у организам човјека; Одређивање прихватљивог дневног уноса адитива; Здравствена безбједност употребе адитива; Функционална својства супстанци које се користе као прехрамбени адитиви; Прописи којима се дефинишу услови употребе и означавања прехрамбених адитива; Употреба адитива одређениог функционалног својства у прехрамбеној индустрији и технолошки разлози, односно очекивани ефекат на квалитет и стабилност прехрамбених производа.
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вјежбе, консултације.
Литература
  1. Грујић Славица. 2018. Прехрамбени адитиви и ароме. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ). 337 страна, ISBN: 978-99938-54-69-2
  2. Грујић Славица, 2005. Прехрамбени адитиви – Функционална својства и примјена, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ).
  3. Одговарајући прописи у БиХ.
  4. Watson H. David, 2002. Food chemical safety, Volume 2: Additives, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England.
  5. Branen A. Larry, Davidson P. Michael, Salminen Seppo and Thorngate H.John, 2002. Food Additives, Second Edition Revised and Expanded, Marcel Dekker, Inc., PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA.
Облици провере знања и оцењивање
Писмене провјере и завршни испит