Навигација

проф. др Љиљана Шево
редовни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/240-110
Катедре
 • Академија умјетности - Катедра за историју и теорија ликовних умјетности
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Историја и теорија ликовних умјетностиредовни професор 25. јануар 2012.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2О19ККНТКултурно насљеђе и културни туризам

Академија умјетности

Академске студије другог циклуса
МИУ1Историја умјетности 1
МИУ2Историја умјетности 2
Академске студије првог циклуса
13ДМИУ1Историја умјетности 1
13ДПРДАИУ1Историја умјетности 1
13ДПРДАИУ2Историја умјетности 2
13ДРКИУ1Историја умјетности 1
13ДРКИУ2Историја умјетности 2
13МИУ1Историја умјетности 1
13МИУ2Историја умјетности 2
17ЛГДИУСВИсторија умјетности старог вијека
17ЛГДИУСРВИсторија умјетности средњег вијека
17ЛУИУНВ1Историја умјетности новог вијека 1
17ЛУИУНВ2Историја умјетности новог вијека 2
17ЛУИУСВ1Историја умјетности старог вијека 1
17ЛУИУСВ2Историја умјетности старог вијека 2
17ЛУИУСРВ1Историја умјетности средњег вијека 1
17ЛУИУСРВ2Историја умјетности средњег вијека 2
21МИУ1Историја умјетности 1
ДУРКМИУ2Историја умјетности 2
ЛГДИУ1Историја умјетности 1
ЛГДИУ2Историја умјетности 2
ЛУИУНВ1Историја умјетности новог вијека 1
ЛУИУНВ2Историја умјетности новог вијека 2
ЛУИУСВ2Историја умјетности старог вијека 2
ЛУИУСРВ1Историја умјетности средњег вијека 1
ЛУИУСРВ2Историја умјетности средњег вијека 2
МУИУ1Историја умјетности 1
МУИУ2Историја умјетности 2

Библиографија

Радови у часописима

  ОД НЕОГОТИЧКОГ КА НЕОРАШКОМ. Неколико потписаних пројеката за градњу српских православних цркава у доба аустроугарске управе

  ЧасописГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА
  Година2019
  АуториЉиљана Шево
  Број11
  Страна од145
  Страна до166

  ПОРУЧИОЦИ И ПРОЈЕКТАНТИ - НАЦРТИ ЗА ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ВИШЕГРАДУ, ЗЕНИЦИ, БЛАЖУЈУ, ТРНОВЦУ И ВОЂЕНИЦИ

  DOIDoi: 10.7251/AGGPLUS1907002S
  ЧасописАГГ+, часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
  Година2019
  АуториЉиљана Шево
  Волумен7
  Страна од2
  Страна до20

  ЦРКВА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У ПРЊАВОРУ И ЊЕН ИКОНОСТАС (CHURCH OF THE ST GEORGE IN PRNJAVOR AND ITS ICONOSTASIS)

  ЧасописСВАРОГ
  Година2018
  АуториЉиљана Шево
  Волумен17
  Страна од22
  Страна до42
  Веб адресаhttp://svarog.nubl.org/wp-content/uploads/2014/12/Prof.-dr-LJiljana-%C5%A0evo-CRKVA-SVETOG-GEORGIJA-U-PRNJAVORU.pdf

  О градитељима православних цркава у Босни и Херцеговини у вријеме аустро-угарске управе/About the Architects of Orthodox Churches in Bosnia and Herzegovina during the Austro-Hungarian Administration

  Islamic Influences on Serbian Art during Ottoman Rule

  ЧасописByzantine Heritage and Serbian Art, Sacral Art of the Serbian Lands in the Middle Ages, Belgrade
  Година2016
  АуториЉиљана Шево
  ВолуменII
  Страна од575
  Страна до579
  Веб адресаhttps://www.academia.edu/28051361/Islamic_Influences_on_Serbian_Art_During_Ottoman_Rule_Byzantine_Heritage_and_Serbian_Art_II_Sacral_Art_of_the_Serbian_Lands_in_the_Middle_Ages_Belgrade_2016

  Постанак, архитектура и иконе православне цркве Светих апостола Петра и Павла у Козарцу

  Православни манастири Сјеверне Босне - обнове у 19. вијеку

  Православна црква у Травнику и њен иконостас

  Богосалићи – дубровачки клесари 15. вијека поријеклом из Босне

  ЧасописГодишњак Друштва чланова Матице српске у Републици Српској 4-5, Бањалука
  Година2015
  АуториЉиљана Шево
  Страна од361
  Страна до378

  Зидно сликарство у параклису Светих апостола у Хиландару

  Камени надгробници средњовјековне Босне и Хума – стећци

  ЧасописКРАЈИНА часопис за књижевност и културу
  Година2011
  АуториЉиљана Шево
  ВолуменХ
  Број37
  Страна од181
  Страна до199

  Мајстори из околине Мосхопоља у српском живопису XVIII вијека

  ЧасописNiš i Vizantija VIII, Niš
  Година2010
  АуториЉиљана Шево
  Страна од401
  Страна до416

  Неке посебности у програму и икoнографији живописа у Враћевшници

  ЧасописСаопштења Републичког завода за заштиту споменика културе Београд
  Година2010
  АуториЉиљана Шево
  БројXLII
  Страна од131
  Страна до147

  Осврт на историјске услове у којима је настајала српска умјетност у 18. вијеку у областима под османском управом

  ЧасописКРАЈИНА часопис за књижевност и културу
  Година2010
  АуториЉиљана Шево
  ВолуменХ
  Број35-36
  Страна од185
  Страна до208

  Једна неубичајена тема у српском сликарству – Богородица између Јоакима и Ане у цркви Успења Богородице у Српском Ковину

  ЧасописNiš i Vizantija VI, Niš
  Година2008
  АуториЉиљана Шево
  Страна од281
  Страна до295

  Мотив кола на рељефима стећака – иконографска и стилска разматрања

  ЧасописZbornik radova o Pavi Anđeliću, Sarajevo
  Година2008
  АуториЉиљана Шево
  Страна од427
  Страна до451

  Јајце у народној традицији, путописима и умјетности/Jajce in Folk Tradition, Travelogues and the Arts

  ЧасописBaština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Година2007
  АуториЉиљана Шево
  БројIII
  Страна од307
  Страна до340

  Јајце, свједочанство о сукцесији људских прегнућа/Jajce – A Testimony to Successive Human Endeavours

  ЧасописBaština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Година2007
  АуториЉиљана Шево
  БројIII
  Страна од361
  Страна до375

  Стари вишеградски мост у народној традицији, путописима и умјетности/The Old Visegrad Bridge in Folk Tradition Travelogues and Art

  ЧасописBaština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Година2006
  АуториЉиљана Шево
  БројII
  Страна од173
  Страна до191

  О темама и иконографији зидних слика у цркви Свете Петке у Мркови

  ЧасописСпоменица Милана Васићa, АНУРС, Споменица књ. II, Одјељење друштвених наука књ. 14
  Година2005
  АуториЉиљана Шево
  ВолуменII
  Број14
  Страна од225
  Страна до245

  Умјетнички значај старе српске графике

  ЧасописСловеса
  Година1994
  АуториЉиљана Шево
  Број1-2
  Страна од271
  Страна до279

  Гомионичко зидно сликарство из XIX вијека

  Часописputevi
  Година1990
  АуториЉиљана Шево
  ВолуменXXXV
  Број1
  Страна од122
  Страна до137

  Motiv jelena na reljefima stećaka

  Часописputevi
  Година1989
  АуториЉиљана Шево
  ВолуменXLII
  Број3
  Страна од70
  Страна до74

Радови са скупова

  Two Pieces of News about Pavao Cvjetković, a Little Known Painter/Две новини за малко известния художник Павeл Цветкович

  Научни скупMarginalia. Art Readings, Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies
  ПубликацијаMarginalia. Art Readings, Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies, eds. I. Gergova and E. Moussakova
  Година2019
  АуториЉиљана Шево
  Страна од403
  Страна до418
  Веб адресаhttps://www.academia.edu/38253973/Two_Pieces_of_News_about_Pavao_Cvjetkovi%C4%87_a_Little_Known_Painter_%D0%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2e%D0%BB_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

  Босна – земља која се повија али не мијења? Осврт на архитектуру православних цркава у Босни и Херцеговини од 1851. до 1875. године

  Православна црква у Травнику и њен иконостас

  Шта су нама Дечани данас? Улога традиције у савременом српском црквеном градитељству

  Научни скупТрадиција и идентитет
  ПубликацијаТрадиција и идентитет/Зборник радова са "округлог стола" о теми Функција традиције у обликовању националног идентитета Срба, Бања Лука 2014
  Година2013
  АуториЉиљана Шево
  Страна од155
  Страна до175

  Насљеђе као фактор унапређења квалитета живота

  Научни скупРепублика Српска двадесет година развоја
  ПубликацијаРепублика Српска двадесет година развоја, достигнућа, изазови и перспективе, АНУРС, Научни скупови књ. XXIII, Одјељење друштвених наука књ. 27, Бања Лука 2012
  Година2012
  АуториЉиљана Шево
  Страна од663
  Страна до674

  Мајстори из околине Мосхопоља у српском живопису XVIII вијека

  Научни скупНиш и Византија
  ПубликацијаНиш и Византија VIII, Ниш 2010
  Година2009
  АуториЉиљана Шево
  Страна од401
  Страна до416
  Веб адресаhttps://www.academia.edu/10737630/Majstori_iz_okoline_Moshopolja_u_srpskom_%C5%BEivopisu_XVIII_vijeka_Masters_from_Moshopolje_Surroundings_in_Serbian_18th_Century_Wall_Paintigs_Ni%C5%A1_i_Vizantija_Ni%C5%A1_and_Byzantium_VIII_Ni%C5%A1_2010_401-416

  О темама и иконографији зидних слика у српској цркви у Стоном Београду

  Научни скупВалоризација и очување потенцијала Подунавља
  ПубликацијаЗборник радова са међународне конференције Валоризација и очување потенцијала Подунавља
  Година2009
  АуториЉиљана Шево
  Страна од1
  Страна до27

  Legal and Policy Framework

  Научни скупSustainable development strategies in Europe
  ПубликацијаSustainable development strategies in Europe
  Година2008
  АуториЉиљана Шево, Slobodanka Lalić и Azra Korać

  Једна неуобичајена тема у српском сликарству – Богородица између Јоакима и Ане у цркви Успења Богородице у Српском Ковину

  Научни скупНиш и Византија
  ПубликацијаЗборник радова са Међународног симпозијума Ниш и Византија VI, Ниш 2008
  Година2007
  АуториЉиљана Шево
  Страна од281
  Страна до295
  Веб адресаhttps://www.academia.edu/10738325/Jedna_neuobi%C4%8Dajena_tema_u_srpskom_slikarstvu_-_Bogorodica_izme%C4%91u_Joakima_i_Ane_u_crkvi_Uspenja_Bogorodice_u_Srpskom_Kovinu_AN_UNUSUAL_TOPIC_IN_SERBIAN_ART_OF_PAINTING_-_THE_MOTHER_OF_GOD_BETWEEN_JOACHIM_AND_ANNE_IN_THE_CHURCH_OF_THE_ASSUMPTION_IN_RACKEVE_SRPSKI_KOVIN_

  Заштита насљеђа у Републици Српској у оквирима Дејтонског мировног споразума

  Научни скупРепублика Српска - петнаест година постојања и развоја
  Година2007
  АуториЉиљана Шево
  Страна од781
  Страна до792

  Мотив кола на рељефима стећака – иконографска и стилска разматрања

  Научни скупMeđunarodni znanstveni skup posvećen Pavi Anđeliću
  ПубликацијаZbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa posvećenog Pavi Anđeliću, Sarajevo 2008
  Година2005
  АуториЉиљана Шево
  Страна од427
  Страна до451
  Веб адресаhttps://www.academia.edu/16265588/Motiv_kola_na_reljefima_ste%C4%87aka_-_ikonografska_i_stilska_razmatranja_Zbornik_o_Pavlu_An%C4%91eli%C4%87u_Sarajevo_2008_421-457

  Црквено градитељство у земљама Павловића

  Научни скупЗемља Павловића
  ПубликацијаЗемља Павловића
  Година2002
  АуториЉиљана Шево
  Страна од417
  Страна до453

  Задужбине краља Драгутина западно од Дрине – историја и легенда

  Научни скупКраљ Драгутин у историји и уметности
  ПубликацијаРачански зборник 3, Бајина Башта 1998
  Година1997
  АуториЉиљана Шево
  Страна од37
  Страна до48

Остали радови

  Автовац, Археолошки локалитет Црквина

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од31

  Буснови, Црква Христовог Вазнесења

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од776

  Братач, Средњовјековне некрополе

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од675
  Страна до676

  Босна и Херцеговина, Архитектура и ликовна умјетност

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од631-636

  Битуња, Археолошко подручје Закук

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од418

  Бијела Рудина, Средњовјековне некрополе

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од359

  Бахори, Средњовјековне некрополе

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од311

  Баљци, Историјско подручје Бунчићи

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од213

  Аранђелово, Црква Светог арханђела Михаила

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од116

  Анђелић, Шћепан

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од98

  Андрејевић, Андреј

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од91

  Алексина међа, Црква Светог Пантелејмона

  ISSN/ISBN978-99938-21-92-2
  Година2017
  АуториЉиљана Шево
  Страна од70

  Prikaz knjige: Zoran Rakić, Srpska minijatura XVI i XVII veka

  Година2013
  АуториЉиљана Шево
  Страна од208-209

  Босна и Херцеговина, Уметност

  ISSN/ISBN978-86-7946-097-4
  Година2011
  АуториЉиљана Шево
  Страна од432-435

  Приказ књиге: Синиша Видаковић, Нови визуелни дијалог

  Година2011
  АуториЉиљана Шево
  Страна од304
  Страна до305

  приказ књиге: Зоран Ракић, Цркве Светог Димитрија и Светог Саве Српског у Хиландару

  Година2010
  АуториЉиљана Шево
  Страна од448
  Страна до452

  Библиографија 2000-2005

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци
  Година2005
  АуториДрагољуб Мирјанић, Р. Грујић, Љиљана Шево, Јелена Божић, Р. Краварушић, Милорад Божић, М. Ђуђуровић, М. Калушевић, Миле Дардић, Миле Дмичић, Владимир Јовановић, Зоран Кукрић, Игор Симановић, Предраг Милетић и Петар Павловић

Књиге

  Споменичко благо Републике Српске - Heritage Sites in the Republic of Srpska

  ИздавачПравославна реч - Академија наука и умјетности Републике Српске
  ISBN978-86-83903-87-0
  Година2018
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигенаучна књига
  Број страна422

  Српске иконе XVI-XVIII вијека из цркава и манастира са простора БиХ (каталог изложбе)

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске
  ISBN978-99938-21-84-7
  Година2017
  АуториЉиљана Шево, Драган Давидовић и Миливоје Унковић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна80
  Веб адресаhttps://www.academia.edu/33249825/Srpske_ikone_16-18._vijeka_iz_crkava_i_manastira_sa_prostora_Bosne_i_Hercegovine_Serbian_Icons_of_the_16-18_Century_from_the_Churches_and_Monasteries_at_the_Bosnia_and_Herzegovina_Territory_Banjaluka_2017

  Црква Рођења светог Јована Претече у Стоном Београду/The Church of the St. John the Forerunner`s Birth in Syekesfehervar

  ИздавачArt print Banjaluka
  ISBN978-99955-84-19-1
  Година2011
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигенаучна књига
  Број страна254

  Jajce u narodnoj predaji

  ИздавачJU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca
  ISBN978-9958-1911-0-7
  Година2010
  АуториЉиљана Шево и Aiša Softić
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна98

  Српско зидно сликарство 18. вијека у византијској традицији

  ИздавачArt print Banjaluka
  ISBN978-99955-51-53-7
  Година2010
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигенаучна књига
  Број страна432

  Културна баштина Републике Српске

  ИздавачПравославна реч Нови Сад
  ISBN86-83903-06-0
  Година2003
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна202

  Манастир Гомионица

  ИздавачСрпска православна епархија бањалучка
  ISBN99938-607-8-6
  Година2002
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна103

  Православне цркве и манастири у Босни и Херцеговини до 1878. године

  ИздавачГрад Бања Лука; Глас српски Бања Лука
  ISBN99938-37-00-8
  Година2002
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна286

  Манастир Ломница

  ИздавачРепублички завод за заштиту споменика културе Београд
  ISBN86-80879-13-4
  Година1999
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигенаучна књига
  Број страна299

  Урбанистички развој Бање Луке

  ИздавачОпштина Бања Лука; Завод за заштиту споменика културе и природе Бања Лука
  ISBN8682897016, 978868289701
  Година1996
  АуториЉиљана Шево, Љубица Срдић, Зоран Падежанин, Милијана Окиљ, Јелена Кадић, Дубравка Ступар и Миле Гвозденовић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна171

  Манастири и цркве брвнаре Бањолучке епархије

  ИздавачОпштина Бања Лука, ЈНИГП Глас српски Бања Лука
  ISBN86-7119-071-4
  Година1996
  АуториЉиљана Шево
  Тип књигенаучна књига
  Број страна120

Пројекти

Јачање капацитета за промјене у сектору туризма на Западном Балкану - изградња компетенција за јачање управљања квалитетом у сектору туризма заснованом на наслијеђу и култури

CULTURWB се фокусира на јачање и развој културног туризма у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Конкретни циљеви су: - Спровођење истраживања о потребним компетенцијама особља у сектору туризма заснованог на културној понуди; - Развити програм цјеложивотног учења; - Развити интердисциплинарни магистарски програм који консолидује област управљања туризма и културе и наслеђа и оспособљава дипломце да стекну потребне квалификације за професију управљања ....

Број пројекта8300404
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Стево Пуцар
Пројектни тимЈелена Рожић, ма
проф. др Игор Тодоровић
проф. др Јово Атељевић
проф. др Гордана Илић
проф. др Бранка Золак Пољашевић
проф. др Љиљана Шево
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.10.2016.
Завршетак пројекта01.10.2019.
Вриједност пројекта151263.0 БАМ