Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Борковић Архитектонско-грађевински факултет Теорија конструкција 1 и Теорија конструкција 2 PDF
2. Александар Јањић Машински факултет Математика I PDF
3. Александар Краљ Пољопривредни факултет Мљекарство PDF
4. Биљана Вучковић Пољопривредни факултет Основе хербологије и Контрола корова PDF
5. Бојана Башкот Економски факултет Актуарска математика PDF
6. Бојана Грујић Архитектонско-грађевински факултет Саобраћајнице 2 и Фундирање PDF
7. Борјана Мрђа Академија умјетности Цртање и сликање PDF
8. Дане Марчета Шумарски факултет Производи шума PDF
9. Дарко Јовић Медицински факултет Интерна медицина PDF
10. Дијана Миздрак Правни факултет Социологија PDF
11. Ђорђе Раковић Правни факултет Насљедно право PDF
12. Ђорђе Савић Пољопривредни факултет Физиологија домаћих животиња PDF
13. Драган Глигорић Економски факултет Теорија међународне трговине PDF
14. Игор Милаковић Архитектонско-грађевински факултет Комунална хидротехника и Ријечна хидротехника и мелиорација PDF
15. Ивана Ђурић Медицински факултет Органска хемија PDF
16. Јелена Тешић Економски факултет Међунардни економски односи PDF
17. Милан Крајиновић Академија умјетности Графика PDF
18 Миле Милић Економски факултет Основе маркетинга PDF
19. Милијана Сладојевић Филозофски факултет Историја филозофије III PDF
20. Милкица Грабеж Медицински факултет Хигијена са медицинском екологијом PDF
21. Мирослав Поповић Медицински факултет Општа и неорганска хемија PDF
22. Младен Миљановић Академија умјетности Интермедијална истраживања PDF
23. Млађен Трифуновић Природно-математички факултет Методика наставе географије PDF
24. Неда Живак Природно-математички факултет Основе просторног планирања PDF
25. Немања Ђукић Филозофски факултет Социологија рада PDF
26. Обрад Цвијетић Филозофски факултет Историја друштвених теорија PDF
27. Огњен Перазић Медицински факултет Медицина рада PDF
28. Олег Солдат Филозофски факултет Историја филозофије I PDF
29. Радомир Митрић Филозофски факултет Савремени српски језик II PDF
30. Ранка Перић Филозофски факултет Социологија насеља PDF
31. Ранко Радоњић Машински факултет Технологија пластичности и обрадни системи PDF
32. Сања Пушкар Машински факултет Математика II PDF
33. Саша Лакета Филозофски факултет Историја филозофије II PDF
34. Синиша Лакић Филозофски факултет Статистика у психологији и Методологија психолошких истраживања PDF
35. Славко Брдар Природно-математички факултет Диференцијалне једначине PDF
36. Слободан Перишић Академија умјетности Сценски покрет PDF
37. Соња Торбица Медицински факултет Основи индустријске фармације и козметологије PDF
38. Соња Торбица Медицински факултет Фармацеутска технологија са биофармацијом PDF
39. Срђан Кондић Економски факултет Предузетничка економија PDF
40. Свјетлана Зељковић Пољопривредни факултет Производња цвијећа и украсног дрвећа PDF
41. Тајана Сердар Економски факултет Економска глобализација PDF
42. Владан Мирјанић Медицински факултет Болести зуба - предклиника PDF
43. Владимир Петковић Шумарски факултет Шумске комуникације PDF
44. Зоран Вукић Медицински факултет Стоматолошка протетика PDF
45. Зорана Хркић Шумарски факултет Физиологија биљака PDF
46. Зорица Новаковић Медицински факултет Оториноларингологија PDF