Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Адриана Лукић Факултет физичког васпитања и спорта Ритмичка гимнастика и плес PDF
2. Биљана Давидовић Природно-математички факултет Екологија биљака са фитогеографијом PDF
3. Биљана Лазић Технолошки факултет Хемијске текстилне технологије PDF
4. Биљана Лолић Пољопривредни факултет Фитопатологија PDF
5. Борис Латиновић Технолошки факултет Механика флуида PDF
6. Борко Петровић Факултет физичког васпитања и спорта Антропомоторика PDF
7. Боро Бронза Филозофски факултет Општа историја новог вијека I и Општа историја новог вијека II PDF
8. Бранка Родић Грабовац Медицински факултет Органска хемија PDF
9. Бранка Родић Грабовац Технолошки факултет Органска хемија PDF
10. Бранко Црногорац Филозофски факултет Енглеска књижевност PDF
11. Дарко Радић Правни факултет Облигационо право и Породично право PDF
12. Дејан Микеревић Економски факултет Међународне финансије PDF
13. Дијана Тица Филозофски факултет Енглеска књижевност PDF
14. Димитрије  Марковић Пољопривредни факултет Биолошке мјере заштите биљака PDF
15. Ђорђе Чекрлија Филозофски факултет Психологија личности PDF
16. Ђорђе Чича Машински факултет Машине, алатке, алати и прибори и Пројектовање обрадних система PDF
17. Драгана Стојисављевић Медицински факултет Хигијена са медицинском екологијом PDF
18 Душан Миодраговић Шумарски факултет Машине у шумарству PDF
19. Горан Граховац Факултет физичког васпитања и спорта Пливање PDF
20. Гордана Тица Машински факултет Пумпе и вентилатори PDF
21. Владимир Јаковљевић Факултет физичког васпитања и спорта Атлетика PDF
22. Леонила Јочић Академија умјетности Цртање и пластична анатомија PDF
23. Љиља  Керић Медицински факултет Интерна медицина PDF
24. Љиљана Дринић Пољопривредни факултет Економика прараде пољпоривредних производа PDF
25. Малина Чворо Архитектонско-грађевински факултет Урбана структура и реконструкција и Ентеријери PDF
26. Миленко Крајишник Економски факултет Економика развоја националне привреде PDF
27. Миленко Војводић Факултет физичког васпитања и спорта Методологија истраживања PDF
28. Милорад Грујичић Медицински факултет Интерна медицина PDF
29. Мирјана Гњатић Медицински факултет Оториноларингологија PDF
30. Младен Адамовић Електротехнички факултет Катедра за рачунарску технику PDF
31. Наташа Вилић Филозофски факултет Гносеологија PDF
32. Платон Совиљ Машински факултет Идустријски менаџмент и Управљање квалитетом производа PDF
33. Раденко Добраш Факултет физичког васпитања и спорта Методика физичког васпитања PDF
34. Радомир Зрнић Факултет физичког васпитања и спорта Спортска рекреација PDF
35. Радослав Декић Природно-математички факултет Општа физиологија животиња и Упоредна физиологија животиња PDF
36. Радован Белеслин Архитектонско-грађевински факултет Бетонске конструкције 1 и 2 PDF
37. Саша Петковић Економски факултет Економика предузећа PDF
38. Саша Шмуља Филозофски факултет Компаративно изучавање јужнословенских књижевности PDF
39. Смиљана Параш Природно-математички факултет Упоредна хистолологија и ембриологија и Биологија ћелија PDF
40. Стево Пуцар Економски факултет Макроекономско планирање PDF
41. Страхиња Димитријевић Филозофски факултет Општа психологија I и II PDF
42. Свјетлана Јањић Технолошки факултет Испитивање и контрола влакана и текстила PDF
43. Тамара Каралић Факултет физичког васпитања и спорта Одбојка PDF
44. Весна Зубер Академија умјетности Телевизијско новинарство PDF
45. Војислав Дукић Шумарски факултет Прираст и принос шума PDF
46. Зоран Влаисављевић Правни факултет Трговинско право PDF