Навигација
Viber

INFOTEH

Универзитет у Бањој ЛуциОпште
Листа прелиминарно прихваћених радова објављена је на web сајту Симпозијума www.infoteh.rs.ba. Распоред радова по секцијама, као и редослијед радова у појединим секцијама, није коначан и одређен је на основу сажетка рада или приједлога аутора. Коначна листа и распоред радова прихваћених за излагање биће објављена након рецензије радова, до 07.03.

Коначне верзије радова слати до 28.02. на infoteh@etf.unssa.rs.ba . Молимо ауторе да радове креирају у складу са упутством за израду рада, у противном рад ће бити враћен аутору ради корекције

Детаљније информације о цијенама смјештаја, начину плаћања и другим условима можете пронаћи на www.infoteh.rs.ba, или позивом на телефоне 057/342-788, 057/321-240, 011/32-48-464.