Навигација
ViberX logo

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Недима Соколовића

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци
Сенату Универзитета у Бањој Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 0602-911/2011. од 02.12.2011. године, са Сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског Факултета одржане 01.12.2011. године именована је Комисија за оцјену подобности теме

„ПРИМЈЕНА ИЗОТОНЕ, ХИПЕРТОНЕ И ХИПЕРТОНО-ХИПЕРОНКОТСКЕ ПРЕХИДРАЦИЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ ХИПОТЕНЗИЈЕ У СПИНАЛНОЈ АНЕСТЕЗИЈИ“

кандидата мр сц.др Недима Солаковића, у саставу:
1. Др Мирсада Прашо, ванредни професор, ужа научна област Анестезиологија, Медицински факултет Универзитета у Тузли, предсједник
2. Др Дарко  Голић, доцент, ужа научна област Патолошка физиологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3.  Др Предраг  Грубор, ванредни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр сц. др Недима Солаковића, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци  подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације Недима Соколовића