Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене магистарске тезе Саше Ковачевића

Магистарски радовиФакултет физичког васпитања и спорта

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Факултет физичког васпитања и спорта
Бања Лука

НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ


ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци је на 114. Сједници, одржаној 21. фебруара 2012. године, донијело одлуку о формирању Комисије за преглед и оцјену урађене магистарске тезе кандидата Саше Ковачевића под називом: „Релације технике извођења елемената на партеру са техником извођења истих на греди“, са сљедећим саставом:

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Др Адриана Лукић, доцент,  ужа научна област: Кинезиологија у спорту, Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, Предсједник комисије;

2. Др Иван Хмјеловец, редовни професор, ужа научна област: Базични спортови, Универзитет у Сарајеву, Факултет спорта и тјелесног одгоја, члан комисије;

3. Др Снежана Бијелић, ванредни професор, ужа научна област: Кинезиологија у спорту, Универзитет у Бањој Луци, Факултет физичког васпитања и спорта, ментор – члан.

Извјештај о оцјени урађене магистарске тезе Саше Ковачевића