Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Семира Фејзића

ДокторатиРударски факултет

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

На двадесетдругој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор Универзитета у Бањој Луци одржаној 12.07.2012.године, а у складу са чланом 71. Закона о високом образовању (Сл. Гласник Републике Српске бр 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, донијета је Одлука бр. 21/3.364/12 о именовању Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр.sc. Семира Фејзића, дипл.инж.рударства под називом:

“Напонска анализа подграђивања подземних просторија у слојевитим лежиштима анкерисањем”

У Комисију су именовани:

1. Др  Јово Миљановић, доцент, ужа научна област „Подземна експлоатација минералних сировина“ Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, предсједник Комисије
2. Др Кемал Гутић, ванредни професор, ужа научна област „Подземна експлоатација минералних сировина“ Рударско геолошко грађевински факултет Тузла, Ментор
3. Др Небојша Гојковић, редовни професор, ужа научна област, „Механика стијена“, „Механика тла“, и „Геомеханика“ Рударско геолошки факултет  Београд, члан Комисије
4. Др Слободан Мајсторовић, доцент, ужа научна област „Подземна експлоатација минералних сировина“ Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, члан Комисије
5. Академик Енвер Манџић, редовни професор, ужа научна област „Механика стијена и тла“ и „Инжињерска геологија“  професор емеритус, члан Комисије

На основу прегледа достављене документације – Пријаве за израду докторске дисертације од стране Кандидата, Комисија подноси сљедећи заједнички

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Семира Фејзића