Навигација
ViberX logo

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Орална хирургија

Избори у звањаМедицински факултет

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци је на седници одржаној 10.12.2012. године донело одлуку бр. 18-3-889/2012 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у саставу:
1. Проф. др Срећко Селаковић, редовни професор, ужа научна област Орална хирургија, Медицински факултет Нови Сад, председник
2. Проф. др Слободан Чупић, редовни професор, ужа научна област Ортопедија вилица, Медицински факултет у Бањалуци, члан
3. Проф. др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Ортопедија вилица, Медицински факултет у Бањалуци, члан

Комисија се именује за писање извјештаја о пријављеним кандидатима, по расписаном конкурсу Универзитета у Бањој Луци, објављеном у дневном листу "Глас Српске" и на сајту Универзитета у Бањој Луци од 05.12.2012. године, за избор у звање сардника на ужој научној области Орална хирургија, Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци. На конкурс су се пријавила два кандидата: мр сц. др стом. Игор Ђукић и др стом. Дејан Божић.

Након увида у достављену комлетну и релевантну документацију садржану у конкурсном материјалу, Комисија Наставно-научном већу Медицинског факултета, Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци, доставља следећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Орална хирургија Игор Ђукић