Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата мр Сање Љубишић

ДокторатиФилолошки факултет

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11 и 84/12) Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на сједницци одржаној 11.04.2013. године именовало је Комисију у сљедећем саставу:
1. Др Павао Кнезовић, редовни професор за Латински језик и римску књижевност, Хрватски студиј Свеучилишта у Загребу, предсједник
2. Др Слободан Пртија, доцент на предмету ЛАтински језик, Филозофски факултет у Бањој Луци, члан
3. Др Сања Радановић, доцент на Филолошком факултету у Бањој Луци, члан.

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи  

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата мр Сање Љубишић