Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Јефтића

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Састав Комисије:
1. Миодраг Ралевић, проф. др, д.и.а. Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
2. Миленко Станковић, проф. др, Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци
3. Бранкица Милојевић, доц. др, Урбанизам и планирање простора, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луци

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Драгана Јефтића