Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Младена Ђуровића

ДокторатиАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Састав Комисије:
1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора
2. Др Александра Ђукић, доцент, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора
3. Др Бранкица Милојевић, доцент, Архитектонско-грађевински факултет Бања Лука, ужа научна област Урбанизам и планирање простора

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Младена Ђуровића