Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Маргарете Скопљак

ДокторатиФилозофски факултет

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.09.2012. године рјешењем број 07/3.1185-1/12 именовало је Комисију за оцјену докторске тезе под називом "Утицај методичких модела интерактивног учења на ток наставне комуникације и васпитно-образовне исходе" кандидаткиње мр Маргарете Скопљак из Бања Луке у саставу:
1. Др Драго Бранковић, академик Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа област Општа педагогија, предсједник
2. Др Миле Илић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа област Општа педагогија, Дидактика и Методика разредне наставе, члан
3. Др Вељко Банђур, редовни професор Учитељског факултета у Београду, ужа област Дидактика, Методика васпитно-образовног рада и Методика разредне наставе, члан.

У складу са наведеним рјешењем, Комисија након читања и проучавања рукописа, Наставно-научном вијећу подноси

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Маргарете Скопљак