Навигација
Viber

Извјештај о оцјењни подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Наире Јусуфовић

ДокторатиФилозофски факултет

Састав Комисије:
1. Др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Општа педагогија, предсједник;
2. Др Ненад Сузић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Општа педагогија, члан
3. Др Зора Марендић, доцент, Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Методика васпитно - образовног рада, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Наире Јусуфовић