Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Саше Мићина

ДокторатиТехнолошки факултет

Подаци о Комисији:
1. Др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - Универзитет у Београду, ужа научна област Хемијска технологоја
2. Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултетау Зворнику - Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Електрохемијско инжењерство
3. Др Јелена Пенавин - Шкундрић, редовни професор Технолошког факултета у Банјој Луци, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Физичка хемија и Неорганска хемија
4. Др Рада Петровић, доцент на Технолошком факултету у Бањој Луци, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Физичка хемија
5. Др Зора Леви, доцент на Технолошком факултету у Бањој Луци, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Саше Мићина