Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Тање Мишлицки

ДокторатиРударски факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци. Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 18.09.2013. године, именовало је Комисију за преглед, оцјену и одбрану докторске дисертације под називом "Поткозарје, регионално-географски проблеми развоја" кандидата мр Тање Мишлицки (Одлука број: 19/3.2356/2013) у саставу:

1. Др Драгутин Тошић, редовни професор, ужа научна област Регионална географија; Просторно планирање, Географски факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Рајко Гњато, редовни професор, ужа научна област Регионална географија; Просторно планирање, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, ментор, члан
3. Др Драго Тодић, ванредни проферсор, ужа научна област Регионална географија; Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
 
Извјештај о оцјени урађене докторске тезе мр Тање Мишлицки