Навигација
Viber

Информација са 25. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Двадесет пета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржана је 13. фебруара 2014. године. На сједници је прихваћен Акциони програм рада  Универзитета у Бањој Луци у 2014. години, те је упућен Управном одбору на даље разматрање и усвајање. Такође, Сенат је прихватио и приједлоге  броја студената за упис у прву годину студија I и II циклуса студија у школској 2014/2015. године, достављене од стране свих факултета/Академије умјетност, те ће они бити упућени ресорном министарству. 

Сенат је разматро и усвојио предложене  измјене Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима за љетни семестар школске 2013/14. године донесене на претходној сједници Сената. На сједници је, такође, прихваћен приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о измјени наставног плана Студијског програма учитељског студија на I циклусу студија, приједлог Електротехничког факултета о проширењу листе предмета на II циклусу студија, као и приједлог Природно-математичком факултету о разрјешењу и именовању руководиоца Студијског програма биологија и  руководиоца Студијског програма математика и информатика. 

Сенат је донио и више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на:Академији умјетности , Архитектонско- грађевиснко-геодетском, Елeктротехничком, Медицинском, Правном, Природно-математичком и Филолошком факултету.

На истој сједници донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Електротехничком факултету, Медицинском, Пољопривредном и Природно-математичком факултету, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Природно-математичком и на Филозифском факултету. 

Највише академско тијело Универзитета разматрало је и прихватило  приједлог Споразума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Београду.

Сенат је такође прихватио приједлоге ННВ Електротехничког, Машинског , Филозофског и Факултета политичкоих наука да се почетак наставе у љетном семестру на овим факултетима пролонгира са 17. на 24. фебруар 2014. године. Исто тако, прихваћен је и приједлог Пољопривредног факултета да се студентима омогући упис у другу годину II циклуса  студија са пренесених 50 одсто бодова. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3114/uni-3.jpg