Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Истраживање лежишта минералних сировина

Избори у звањаРударски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:

1. Др Радуле Томовић, ванредни професор, ужа научна област Економска геологија, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Мира Милић, редовни професор, ужа научна област Инжењерска геологија и геофизика, Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Слободан Мајсторовић, доцент, ужа научна област Подземна експлоатација минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Истраживање лежишта минералних сировина Алексеј Милошевић