Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Избори у звањаРударски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:

1. Др Небојша Гојковић, редовни професор, ужа научна област Механика стена, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Владимир Малбашић, ванредни професор, ужа научна област Површинска експлоатација минералних сировина, Рударски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Јово Миљковић, доцент, ужа научна област Подземна експлоатација минералних сировина, Рударски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина Срђан Костић