Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Избори у звањаРударски факултет

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2295/14 од 27.06.2014. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина пријавила су се два кандидата:

1. др. Слободан Мајсторовић, доцент
2. др Јово Миљановић, доцент

На основу детаљног прегледа и анализе достављених материјала, као и стечених законских услова (Закон о високом образовању, Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11 и Статут Универзитета у Бањалуци) Комисија сматра да кандидати испуњавају Законом и Статутом прописане услове за избор те предлаже Наставно-научном вијећу Рударског факултета Универзитета у Бањалуци, да се:

1. др Слободан (Душан) Мајсторовић, доцент. изабере у звање ванредног професора за ужу научну област "Подземна експлоатација минералних сировина" на Рударском факултету Универзитета у Бањалуци.

2. др Јово (Станка) Миљановић, доцент. изабере у звање ванредног професора за ужу научну област ”Подземна експлоатација минералних сировина" на Рударском факултету Универзитета у Бањалуци.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подземна експлоатација минералних сировина

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3494/rf.gif