Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Зорана Кењића

ДокторатиМашински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1668/14 од 12.09.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација одржавања према поузданости за сложене
обрадне системе у дрвној индустрији" и кандидата мр Зорана Кењића за израду докторске тезе (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1. Др Здравко Миловановић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, уже научне области: Хидро и термоенергетика и Монтажне технологије и одржавање, предсједник Комисије;
2. Др Живослав Адамовић, редовни професор Техничког факултета Зрењанин Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Машинско инжењерство, члан Комисије;
3. Др Ђорђе Чича, доцент Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Производно машинство, члан Комисије.

Након што је прегледала и проучила Пријаву теме за израду докторске дисертације, биографију и библиографију кандидата мр Зорана Кењића, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци слиједећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Зорана Кењића 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3692/logo-mf.jpg