Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Далибора Томаша

ДокторатиЕкономски факултет

Одлуком број: 13/3.1584-IX -13.2/14 од 09.09.2014. године Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одобрило ке тему докторске дисертације кандидата мр Далибора Томаша под насловом: "Микроекономска оптимизација интертемпоралног избора пензијског осигурања" и именовало Комисију за оцјену подобности кандидата и теме докторске дисертације у саставу:

1. Др Рајко Томаш, редовни професор, ужа научна област: Теоријска економија, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Станко Станић, редовни професор, ужа научна област: Операциона истраживања, Економски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
3. Др Божо Стојановић, редовни професор, ужа научна област: Економска теорија и анализа, Економски факултет, Универзитет у Београду, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Далибора Томаша

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3751/logoEF.jpg