Навигација
Viber

Информација са 21. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 21. сједници одржаној 24. децембра 2014. године усвојио је Извјештај о реализацији програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци за период новембра-децембар 2014. године.

Такође, Управни одбор је разматрао и усвојио Приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, као и Информацију о примјени Одлуке Управног одбора, број: 03/04-2144-4/14 од 24.06.2014. године, о утврђивању коефицијената за радна мјеста која нису наведена у Закону о платама запослених у просвјети и култури Републике Српске.

У наставку сједнице прихваћен је Приједлог Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета за фазно рјешавање наставка активности на изградњи и доградњи зграде Факултета, који је Управном одбору предочио декан Факултета проф. др Миленко Станковић.

Декан Шумарског факултета проф. др Зоран Говедар презентовао је присутнима Информацију о потреби изградње зграде овог Факултета, након чега је Управни одбор прихватио Приједлог ове организационе јединице Универзитета за наставак активности на изградњи поменутог објекта.

Управни одбор је на свој 21. сједници дао сагласност на закључивање Анекса III Уговора о закупу на земљишту, број: АД-3724/08 од 03.11.2008. године, између Универзитета у Бањој Луци и „Глас српски – Трговине“ а.д. Бања Луке, те је прихватио Молбу Пекаре Бакал Бања Лука за додјелу простора – гараже у Универзитетском граду – Булевар војводе Петра Бојовића 1а, Бања Лука испред ресторана „Слободни ум“.

На дневном реду сједнице Управног одбора нашао се и Захтјев Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске да дјеца погинулих и несталих бораца ВРС буду ослобођена плаћања накнада за неположене испите, те је након краће дискусије донесен закључак да ће, с обзиром да је упису у школску 2014/1015. годину окончан, овај захтјев бити разматран почетком јуна 2015. године , када се буде расправљало о трошковнику за 2015/2016. годину.

Такође, прихваћена је Информација о току реализације пројекта увођења интегрисаног Информационог система Универзитета у Бањој Луци, коју је предочио координатор пројекта проректор проф. др Симо Јокановић, те је договорен посебан састанак на ову тему за 12. јануар. Такође, донесен је закључак да се у циљу наставка реализације овог пројекта, са Електротехничким факултетом Универзитета у Београду потпише анекс уговора.

У наставку сједнице финансијски директор Универзитета у Бањој Луцу Душко Лазић предочио је Информацију о току изградње Павиљона IV у Кампусу Универзитета у Бањој Луци, односно упознао чланове Управног одбора да радови иду планираном динамиком, као и да је финансијска служба Универзитета заједно са пројектантом и руководством Студентског центра почела са припремама активности које се односе на опремање објекта.

На истој сједници, прихваћена је информација о плану активности на пројекту „Стручна институција за техничке прегледе возила Републике Српске“, те је задужен координатор Пројекта да достави финансијски план рада за 2015. годину, као и финансијски извјештај за 2014. годину.

Такође, донесена је Одлука о просторној дислокацији Студијског програма хемија Природно-математичког факултета на Технолошки факултет, као о и Одлука о покретању поступка јавне набавке и Рјешење о именовању комисије за јавне набавке опреме видео конференцијског система за салу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3856/uni-3.jpg