Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 28.01.2015. године

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаноj 28.01.2015. године расправљао је о Приједлогу финансијског плана Универзитета за 2015. годину, те је након опширне дискусије донесен закључак да се Управном одбору предложи да усвоји овај документ, с тим да он буде предмет поновног разматрања и евентуалних измјена након што буде прихваћен извјештај о финансијском пословању Универзитета у 2014. години, што се очекује до краја марта 2015. године.

Такође, закључком Проширеног колегијума дефинисано је да ће у међувремену бити формирана радна група која ће имати задатак да анализира расположивост и изворе властитих средстава, односно да предочи податке о томе колико су износили властити приходи у претходној години, из којих извора су обезбијеђена средства, колики је појединачни допринос сваке организационе јединице заједничким средствима Универзитета, те у које намјене су та средства кориштена.

Поменута анализа, заједно са приједлогом мјера у циљу повећање властитих прихода, требала би бити урађена и упућена на разматрање Проширеном колегијуму до краја марта 2015. године.

Проширени колегијум је на истој сједници расправљао и о Приједлогу јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину, направљеном на основу пристиглих приједлога појединих организационих јединица, те је такође донесен закључак да се Управном одбору сугерише да из Приједлога избаци оне ставке које тренутно немају реално финансијско покриће, односно да се прихвате они приједлози јавних набавки из плана за које постоји реална могућност да ће бити реализоване. Такође, предложено је и да тако дефинисан и усвојени план набавки буде предмет ревизије крајем марта.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3922/uni-3.jpg