Навигација
Viber

Информација са 24. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 24. сједници одржаној 13. 03. 2014. упознат је са Информацијом о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града-Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, као и са Информацијом о обрачуну и исплати рада преко норме за школску 2014/15. годину.

У наставку сједнице, Управни одбор је донио Одлуку о оснивању Алумни центра дипломираних студената, магистара и доктора економских наука Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, као подорганизационе јединице Факултета.

Такође, донесена је Одлука о закључивању Споразума о наставно-научној и техничкој сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и партнера у TEMPUS пројекту „AGRIVOC“, и то: Агромедитеранског факултета Универзитета „Џемал Биједић“, Мостар; Пољопривредног факултета Универзитета Источно Сарајево; Slovak University of Agriculture; Пољопривредног института Републике Српске; Високе техничке школе струковних удружења Пожаревац; Agricultural University of Athens, Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац; Института за крмно биље Крушевац; Факултета за биофарминг, Бачка Топола, Мегатренд Универзитет Београд; University of Szeged, Faculty of Agriculture; Института за сточарство Земун; Високе школе примењених струковних студија Врање; Високе пољопривредно-прехрамбене школе Прокупље и Западнобалканског института.

На својој 24. сједници Управни одбор је разматрао и донио одлуке о покретању поступака јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавне набавке , и то:
-беспилотне летјелице у оквиру пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци;
- опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: "Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини" Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, те
-рачунарске и техничке опреме за потребе пројекта „Fostering students enterpreneurship and open innovation in university-industry collaboration" за потребе Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Зеници.

Управни одбор је на истој сједници разматрао и прихватио Молбу Уније студената Републике Српске за стипендирање два студента Фонда за стипендирање студената „Срђан Алексић“.

Такође, прихваћен је Захтјев секретара факултета/Академије умјетности за одређивање платног коефицијента.

Након разматрања Приједлога Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске који се односи на уговоре о раду за наставнике и сараднике Универзитету у Бањој Луци, донесен је закључак да се, у циљу рјешавања овог питања у обостраном интересу, припреми приједлог измјена Статута Универзитета у Бањој Луци који би потем био упућен надлежним универзитетским тијелима на разматрање.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4054/uni-3.jpg