Навигација
Viber

Информација са 25. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на својој 25. сједници одржаној 25.03.2015. године прихватио је Информацију о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града. Истоврeмено донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење додатних радова на Павиљону, као и Рјешење о именовању Комисије. Такође, служба Универзитета добила је задужење да заједно са Министарством просвјете и културе Републике Српске и осталим надлежним органима дефинише коначан захтјев који се односи на наставак градње и опремање објекта Павиљона IV.

У наставку сједнице усвојена је Одлука о покретању поступка јавне набавке и донесено Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке прозора у заједничким просторијама зграде Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је након разматрања Приговора Правног факултета Универзитета у Бањој Луци на Одлуку Управног одбора о усвајању Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету, задужио правну службу Универзитета да, на основу образложења које је дао финансијски директор, припреми одговор Правном факултету на поднесени приговор, те је упућена сугестија ректору Универзитета да питање провођење поменутог правилника уврсти у дневни ред једне од наредних сједница Проширеног колегијума.

У настaвку сједнице прихваћен је Приједлог Машинског факултета о дјелимичној измјени Рјешења о именовању Комисије за јавне набавке, те је дата сагласност на допуну Цјеновника услуга кaлибрације уређаја за заштиту биља Пољопривредног факултета.

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 25. сједници донио je закључак да се ректору Универзитета проф. др Станку Станићу упути приједлог да сазове сједницу Проширеног колегијума поводом навода које је декан Машинског факултета проф. др Даркo Кнежевић изнио у медијима, а у вези са финансијским пословањем и радом Универзитета.

Закључци Проширеног колегијума, са јасно изнесеним ставом по овом питању након тога би били достављени Управном одбору на размaтрање до прве наредне сједнице овог тијела.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4083/uni-2.jpg