Навигација
Viber

Информација са 41. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 41. сједници одржаној 04.05 2015. године верификовао је мандат нових чланова Сената: мр Јелене Каришик, представника Академије умјетности и Александра Кошпића, представника Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци.

У наставку сједнице Сенат је разматрао и усвојио Извјештај о раду Комитета за етичка питања у претходном мандатном периоду, као и Приједлог измјена и допуна Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци.

Исто тако, прихваћен је приједлог Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци од 07.04.2015. године да свака иницијатива за отварање нових студијских програма, прије него буде упућена Сенату на одлучивање, буде претходно разматрана од стране Проширеног колегијума.

Сенат је на 41. сједници усвојио и Приједлог Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о оснивању Института за репродукцију домаћих животиња као подорганизационе јединице Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, те га упутио Управном одбору на разматрање.

Такође, усвојен је Приједлог Електротехничког факултета Унивезитета у Бањој Луци о измјени постојећих студијских програма на II циклусу студија, као и Приједлог ННВ Рударског факултета о измјени наставног плана I циклуса студија на Студијском програму рударство и наставног плана II циклуса студија на Студијском програму рударско и геолошко инжењерство.

Прихваћен је и Приједлог Шумарског факултета о допуни захтјева за лиценцирање студијског програма „Прерада дрвета“.

Сенат је донио и одлуке о разрјешењу и именовању руководиоца Студијског програма хемија на Природно-математичком факултету и Студијског програма социологија на Факултету политичких наука, као и о именовању руководиоца Комбинованог студијског програма II циклуса академских студија Очување и одржива употреба генетичких ресурса.

Такође, прихваћен је Приједлог листе одговорних наставника на Пољопривредном факултету за зимски семестар 2014/2015. школске године - III циклус студија.

Разматран је и прихваћен и Приједлог измјена и допуна Правилника о признањима и наградама на Универзитету у Бањој Луци.

На својој 41. сједници Сенат је донио Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника, као и више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Машинском, Медицинском, Природно-математичком, Факултету политичких наука, Филозофском и Правном факултету, те Високој школи унутрашњих послова.

Сенат је донио и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Факултету физичког васпитања и спорта, Филозофском и Медицинском факултету као и одлуке о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Економском , Медицинском, Факултету физичког васпитања и спорта и Филозофском факултету.

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Економског факултета о стицању права на израду докторске дисертације Мире Страживук, дипл. ек. спец.

Највише академско тијело Универзитета на истој сједници је прихватило Приједлог споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Јавне установе „Завичајни музеј“ из Градишке и Приједлог уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и Међународног психоаналитичког универзитета у Берлину (Њемачка).

Исто тако, денесена је Одлуке о расписивању конкурса и именовању Комисије за додјелу Hauwei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци.

На сједници је прихваћен и Приједлог одлуке ННВ Економског факултета о утврђивању висине школарине за полазнике Љетне школе на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци у академској 2014/2015. години, као и Приједлог одлуке ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о утврђивању минимума бодова приликом уписа на квалификационом испиту у академској 2015/2016. години.

Захтјева мр Бојана Марковића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета број: 02/04-3.535-75/15 од 26.03.2012. године је одбијен као неоснован.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4179/logouniblnews_t.jpg