Навигација
Viber

Информација са 30. сједнице Управног oдбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 30. сједници одржаној 13.07.2015. године разматрао је и усвојио Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за првих шест мјесеци 2015. године са приједлогом мјера и активности.

Истовремено, ректор и надлежне службе су задужене да обезбиједе услове за исплату накнада за рад преко норме наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци, као и за исплату накнада гостујућим професорима.

Такође, Управни одбор је усвојио и Информацију о реализацији Плана јавних набавки за првих шест мјесеци 2015. године, те донио закључак да се за наредну сједницу припреми приједлог измјена и допуна Плана набавки.

На истој сједници разматрана је и усвојена Информација о току реализацији поступка набавке радова на изградњи објекта Павиљона IV за смјештај студената у Универзитетском граду.

Исто тако, донесено је је више одлука о покретању поступака јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавне набавке, и то:
-услуга штампања материјала за потребе наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци;
- канцеларијског материјала за потребе Универзитета у Бањој Луци;
-лабораторијског материјала за потребе Универзитета у Бањој Луци;
-тонера и кетриџа за потребе Универзитета у Бањој Луци;
-хемикалија за потребе Универзитета у Бањој Луци;
-видео пројектора и система озвучења за конференцијску салу Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци; те
- аудио-видео опреме за стварање отворених едукативних ресурса у оквиру TEMPUS BAEKTEL пројекта “Спајање aкадемског и предузетничког знања кроз учење подржано технологијом” за потребе Aрхитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци;

Управни одбор је на својој 30. сјдници донио виш одлука о закључивању споразума и меморандума о сарадњи, и то:
- Споразума о сарадњи између Пољопривредног факултета и Завода за статистику Републике Српске;
- Меморандума о наставној, научној и пословној сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Факултета политичких наука Универзитета у Београду; као и
-Меморандума наставној, научној и пословној сарадњи између Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци и Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву;

Такође, прихваћен је Захтјев Природно-математичког факултета за давање сагласности на закључивање Уговора о пословно-техничкој сарадњи између Жељезница Републике Српске а.д. Добој и поменутог факултета.

У наставку сједнице, проректор за наставу и студентска питања проф. др Симо Јокановић информисао је чланове УО о току реализације пројекта увођења Интегрисаног информационог система Универзитета у Бањој Луци, те је у вези са тим донесен закључак да се за септембарску сједницу Управног одбора припреми писани преглед активности које су реализоване и које треба да се реализују када је ријеч о интегрисаном информационом систему, укључујући и активности које се односе на сајт Универзитета и Универзитетски рачунарски центар.

Управни одбор је на својој 30. сједници донио одлуку о давању сагласности Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци на Одлуку о висини трошкова за стицање научног степена доктора наука, као и Одлуку о висини накнаде за организовање припремне наставе из математике и хемије на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Након разматрања захтјева Рукометног клуба „Борац м:тел“ Бања Лука за закључивање уговора о пословно-техничкој сарадњи, изражена је спремност за сарадњу, али под условом да РК „Борац м:тел“ претходно измири обавезе који има према Универзитету у Бањој Луци.

На истој сједници констатовано је да тренутно нема потребе да Управни одбор доноси одлуке о финансијским обавезама Универзитета у вези са активности на обиљежавању 40 година Универзитета у Бањој Луци. Такође, донесен је закључак да се за прву наредну сједницу Управног одбора припреми цјеловита информација са прегледом програма обиљежавања овог значајног јубилеја.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4442/uni-3.jpg