Навигација
Viber

Информација са 46. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 46. сједници одржаној 03.09.2015. године, разматрао је и прихватио измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци. Такође, Сенат је донио одлуке о усвајању више правилника/правила, и то: Правилa студирања на I и II циклусу студија, Правилника о одобравању слободне студијске године запосленим наставницима и сарадницима на Универзитету у Бањој Луци, као и Правилника о мјерама за повећавање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на интернету.

На истој сједници, прихваћен је Приједлог Филозофског факултета о организацији ванредног студија и упису студената (први циклус) који су завршили трогодишње студије филозофије, као и Приједлог наставно-научних вијећа Електротехничког, Технолошког и Машинског факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања и извођења студијског програма трећег циклуса Бионжењеринг и медицинска информатика.

Највише академско тијело Универзитета на својој 46. сједници донијело је више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања и то на: Економском, Пољопривредном, Природно-математичком и Филолошком факултету.

У наставку сједнице разматран је и прихваћен Приједлога споразума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци са компанијом Lanaco Информационе технологије, Бања Лука и Друштвом за управљање пројектима „Projman“, д.о.о. Бања Лука.

Такође, прихваћен је Приједлог ННВ Пољопривредног факултета о усклађивању дјелатности и организације више института Факултета и то: Института за ратарство, Института за хортикултуру, Института за сточарство, Института за агроекологију и земљиште, те Института за економику пољопривреде и рурални развој.

Сенат је прихватио Приговор проф. др Бранке Родић Грабовац у вези Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I циклусу студија у школској 2015/2016. години, као и Приговор Филозофског факултета на Закључак Сената Универзитета и донио Одлуку о давању сагласности на Извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Љиљане Јерковић.

На сједници је прихваћена Информација о припремама за изборе за Студентски парламент и донесена Одлука о техничком мандату садашњег сазива Студентског парламента, до избора нових чланова.

Такође, разматран је и, уз предложене корекције, прихваћен Приједлог Студентског парламента за измјену и допуну Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избора студента у наставно-научна/умјетничкa вијећа факултета/Академије и Сената Високе школе унутрашњих послова. Исто тако, разматран је и Приједлог студентског парламента у вези са Додатком дипломи. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4522/logouniblnews_t.jpg