Навигација
Viber

Информација са 51. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 51. сједници одржаној 24. 12. 2015. године разматрао је и усвојио Приједлог правилника о поступку правне заштите интелектуалне својине на Универзитету у Бањој Луци. Исто тако, донио је Одлуку о измјени и допуни Правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса.

На приједлоге факултета/Академија, Сенат је донио више одлука о измјени наставних планова и то:
- Одлуку о измјени и допуни наставног плана II циклуса студија студијског програма Ликовних умјетности на смеровима Сликарство и Графика на Академији умјетности;
- Одлуку о измјени трогодишњих студијских програма првог циклуса Текстилно инжењерство и Графичко инжењерство и Одлуку о измјени наставног плана и програма првог циклуса студијског програма Текстилно инжењерство на Технолошком факултету.
- Одлуку о измјени наставног плана I циклуса студијског програма Предшколског васпитања на Филозофском факултету, те
- Одлуку о допуни наставног плана III циклуса студијског програма Пољопривредне науке на Пољопривредном факултету

На истој сједници, Сенат је разматрао и прихватио сљедеће приједлоге факултета/Академије:
- ННВ Машинског факултета о усвајању Елабората за лиценцирање I и II циклуса студија студијских програма: Енергетско и саобраћајно машинство, Производно машинство, Мехатроника, Индустријско инжењерство и менаџмент и Заштита на раду на I и II циклусу студија и Конструкционо машинство на II циклусу студија;
-ННВ Природно-математичког факултета о поновном лиценцирању студијског програма Хемија на I циклусу студија;
-ННВ Природно-математичког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања студијског програма Хемија на II циклусу студија;
- ННВ Природно-математичког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања студијског програма Математика и информатика на III циклусу студија;
- ННВ Академије умјетности о усвајању Елабората о лиценцирању студијског програма Ликовних умјетности на смјеру Графички дизајн на II циклусу студија;
- ННВ Академије умјетности о усвајању Елабората о поновном лиценцирању студијског програма Ликовних умјетности и лиценцирање смјера Интермедијална умјетност на I циклусу студија;
- ННВ Медицинског факултета о усвајању Елабората о поновном лиценцирању Студијског програма Здравствена њега на I циклусу студија

Такође, донесена је Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на II циклусу студија за школску 2015/2016. годину.

Највише академско тијело је на својој 51. сједници донијело и Одлуку о формирању Вијећа комбинованог студијског програма III циклуса академских студија Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство, као и Одлуку о формирању Вијећа комбинованог студијског програма II циклуса академских студија Енергетска ефикасност у зградарству.

На приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета прихваћен је Елабората о оснивању Центра за стране језике и превођење као подорганизационе јединице Филолошког факултета.

Такође, донесена је Одлука о формирању Комисије за израду елабората о оправданости оснивања факултета унутрашњих послова као нове организационе јединице Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је на својој 51. сједници донио и одлуке о разрјешењу и именовању руководиоца студијског програма Геодезија на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, те руководиоца студијског програма Биљна производња на Пољопривредном факултету.

На сједници је разматран и прихваћен Извјештај Централне изборне комисије о изборима за Студентски парламент, наставно-научно/умјетничко вијеће и Сенат Високе школе унутрашњих послова који су одржани 02.07.2014. године.

Такође, донесена је Одлука о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника. Сенат је донио и више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Економском, Електротехничком, Машинском, Пољопривредном, Правном, Природно-математичком, Филозофском, Филолошком, Технолошком и Факултету политичких наука.

Донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Економском и Филолошком, као и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, и то на: Економском, Пољопривредном и Природно-математичком факултету.

Прихваћен је Приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског факултета о продужењу рока за израду докторске дисертације мр Озрена Кордића, као и Приједлог Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности за продужење изборног периода Ненаду Бојићу.

Сенат Универзитета је на својој 51. сједници прихватио Елаборат о оправданости оснивања Конфучијевог института на Универзитету у Бањој Луци.

Такође, Сенат је разматрао и прихватио Информацију о сарадњи Универзитета у Бањој Луци са партнерима из земље и иностранства коју је презентовала проректорица за међународну сарадњу проф. др Валерија Шаула.

Истовремено, донесено је више одлука о закључивању споразума и меморандума о сарадњи и то:
- Mеморандума о разумијевању за академску размјену и сарадњу између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског факултета Универзитета у Љубљани (Словенија);
- Споразума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Универзитета умјетности у Познању (Пољска);
-Споразум о сарадњи између Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци и Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду
-Споразум о сарадњи између Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци и Наравнословнотехничког факултета Универзитета у Љубљани (Словенија) 
-Споразум о сарадњи између Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци и Високе медицинске школе у Приједору
-Споразум о сарадњи између Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци и Рударског института д.о.о. Приједор
-Споразум о сарадњи између Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци и „Рудника жељезне руде Љубија“
- Споразума о сарадњи између Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци и Института за економику пољопривреде из Софије (Бугарска);
- Споразума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Градске развојне агенција Бања Лука;
- Иницијативе Економског факултета за потписивање Erasmus+ међу-институционалног уговора о кредитној размјени са Високом школом за економију и менаџмент FOM, Есен, Њемачка; те
- Иницијативе Економског факултета за потписивање Erasmus+ међу-институционалног уговора окредитној размјени са Универзитетом у Гранади, Шпанија.

Молбу проф. др Мирослава Петковића од 01.12.2015. године Сенат је одбио као неосновану.

Сенат је на својој 51. сједници верификовао мандате новоизабраних представника студената у Сенату Универзитета у Бањој Луци: Ратка Савића, Горана Вучића, Александра Кошпића, Николине Говедарице, Љубише Карлице и Неђе Малешевића.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4970/logo-unibl-2.jpg