Навигација
Viber

Информација са 54. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци одржао је 17.02. 2016. године своју 54. сједницу. На сједници је верификован мандат Давиду Латиновићу новом члану Сената Универзитета у Бањој Луци из реда студената.

У наставку је разматран и прихваћен Извјештај о анкетирању студената о квалитету наставног процеса у љетном семестру школске 2014/2015. године.

Сенат је прихватио и Приједлог Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о измјени и допуни Статута Факултета, као и приједлоге ННВ Природно-математичког и Правног факултета о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области.

Највише академско тијело Универзитета утврдило  је на својој 54. сједници Приједлог плана уписа студената у академској 2016/2017. години, те ће исти бити упућен Министарству просвјете и културе на одлучивање.

Након разматрања Елабората о оправданости оснивања Факултета безбједносних наука - досадашње Високе школе унутрашњих послова,  као нове организационе јединице Универзитета у Бањој Луци, донесен је закључак да радна група која је припремала Елаборат, а која је закључком Сената проширена са два нова члана, до наредне сједнице допуни наставни план на основу приједлога изнесених током дискусије. 

Сенат је након проведене процедуре тајног гласања, додијелио звање професор емеритус :

- проф. др Надежди Ћалић, редовном професору у пензији Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, и

- проф. др Драги Бранковићу, редовном професору у пензији Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци.

У наставку сједнице Сенат је донио више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Економском, Машинском, Медицинском, Пољопривредном и Природно-математичком факултету.

Такође, донесена је Одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној докторској дисертацији на  Медицинском факултету, као и  више  одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, и то на: Економском, Медицинском, Правном и Природно-математичком факултету. 

На својој 54. сједници Сенат је донио Одлуку о измјени Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима у љетном семестру школске 2015/2016. године.

Такође, прихватио је и упутио Управном одбору на разматрање Приједлог међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus+ (KA1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Пољопривредни факултет) и Weihenstephan - Triesdorf Универзитет примијењених наука, Висока школа Фрајсинг (Friesing, као и Приједлог меморандума о разумијевање између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Економског Универзитета Краков, Пољска.

Исто тако, прихваћен је Приједлог ННВ Филозофског факултета да се рукопис „Књижевност за дјецу“, аутора др Љубомира Милутиновића, објави као универзитетска наставна литература, као и Приједлог ННВ наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета да се, као универзитетска наставна литература, објави рукопис „МАТЛАБ – принципи и примјена“ аутора др Љубише Прерадовића. 

На сједници је донесена Одлука о стављању ван снаге Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Алме Авдић од 26.11.2015. године.

Захтјев Борјана Митровића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета  од 24.12.2015. године о избору Нине Говедар, ма у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици – српски језик враћен је Филолошком факултету, док је Захтјев Сандре Пајић Шавија за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета  од 24.12.2015. године о избору Роберта Швраке у звање асистента за ужу научну област Теорија права и државе, одбијен као неоснован.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5107/logo-unibl-2.jpg