Навигација
Viber

Информација са 56. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат  Универзитета у Бањој Луци на својој 56. сједници одржаној  02. марта 2016. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор ректора Универзитета у Бањој Луци, те је  именовао Комисију за провођење поступка избора у саставу: др Гордана Ченић-Јотановић, професор Економског факултета; др Милорад Божић, професор Електротехничког факултета и Неђо Малешевић, студент.

На истој сједници усвојен је Програм рада Универзитета у Бањој Луци у 2016. години. 

Сенат је донио и Одлуку о допуни Наставног плана и програма на I циклусу студија Студијског програма руског и српског језика и књижевности, као и Одлуку о разрјешењу и именовању руководиоца на I циклусу студија студијског програма Архитектура и студијског програма Грађевинарсто  на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, те на II циклусу академских студија Енергетска ефикасност у зградарству које се заједнички изводе на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету и Машинском факултету.

Такође, Сенат  је прихватио  Елаборат о оправданости оснивања Факултета безбједносних наука као нове организационе јединице Универзитета у Бањој Луци.

Највише академско тијело Универзитета донијело је на својој 56. сједници и више одлука  о избору  у наставничка и сарадничка звања, и то на: Архитектонско-грађевинско-геодетском , Електротехничком, Медицинском и Природно-математичком факултету.   

Такође, донесена је Одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној докторској дисертацији на Медицинском факултету, као и више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације , и то на: Медицинском, Природно-математичком, Филолошком и Филозофском факултету.

Сенат је у наставку сједнице донио Одлуку о давању сагласности др Дијани Симоновић, доценту Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, за слободну студијску годину.

Захтјев Маје Станисављевић за преиспитивање Одлуке Сената од 24.12.2015. године о поновном избору мр Драгане Благојевић, као и Захтјев Тијане Васиљевић Стокић за преиспитивање Одлуке Сената од 26.01.2016. године о избору мр Јелене Шаиновић Новаковић, одбијени су као неосновани.

Сенат је, на Приједлог ННВ Филозофског факултета, донио Одлуку о уговорном ангажовању у настави проф. др Остоје Ђукића, редовног професора, а  на приједлог ННВ Факултета политичких наука, Одлуку о уговорном ангажовању у настави проф. др Ненада Кецмановића, редовног професора.

Закључак Факултета политичких наука о измјени Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.3144-36/15 од 12.10.2015. године је одбијен.

Сенат је прихватио Приједлог ННВ  Рударског факултета и донио одлуку да се рукопис „Неорганска хемија“ аутора доц. др Свјетлане Средић објави као универзитетски уџбеник.

Такође, на сједници је  донесена Одлука којом се поништава  Одлука Сената Универзитета у Бањој Луци о избору Драгане Пурковић Мацан у звање ванредног професора за ужу умјетничку област Позоришна режија на наставним предметима: Сценографија и костимографија 1, 2, 3, 4, 5, 6, Сценографија I и II и Костим, маска и шминка I и II. 

Сенат је на својој 56. сједници донио и Одлуку о расписивању конкурса и именовању Комисије за додјелу Huаwei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци у саставу: проф. др Драшко Маринковић,  мр Огњен Јолџић и Давид Латиновић, студент.

Такође, донесена је Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I циклусу студија за школску 2015/2016. годину од 16.07.2015. године.

Исто тако, прихваћена  је Молба Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци за проширење ранг листе за упис студената у прву годину III циклус студија у академској 2015/2016. години, те ће иста бити упућена Министарству просвјете и културе на коначно одлучивање.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5160/unibl.jpg