Навигација
Viber

Информација са 60. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 60. сједници одржаној 18.05.2016. године, верификовао је мандате сљедећих чланова Сената: проф . др Родољуба Ољаче, испред Института за генетичке ресурсе; проф. др Николе Мојовића, испред Правног факултета; проф. др Срђана Душанића, испред Филозофског факултета, те проф. др Драгане Башић, члана Сената испред Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Истовремено, на сједници је изражена захвалност досадашњим члановима Сената проф. др Живојину Ерићу, проф. др Зорану Арсовићу и проф. др Гордани Ченић-Јотановић на свесрдном доприноси раду Сената и рјешавању питања која су у надлежности овог тијела.

Такође, Сенат је донио Одлуку о престанку функције проф. др Милана Матаруге на позицији проректора за научноистраживачки рад, будући да је проф. Матаруга у међувремену изабран за ректора Универзитета.

На истој сједници Сенат је усвојио  Берлинску декларацију о отвореном приступу научном знању. 

Истовремено, наставно-научним вијећима факултета/Академије дат рок од 15 дана да доставе евентуалне примједбе на Приједлог правилника о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација на Универзитету у Бањој Луци.

На сједници је донесена Одлука  измјени Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке и области, као и Одлука о измјени Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Економија и пословно управљање на Економском факултету. 

Након разматрања Приједлога Наставно-научног вијећа Филозофског факултета , донесена је одлука о усвајању Елабората о оправданости оснивања Института за хуманистичке и друштвене науке као подорганизационе јединице Филозофског факултета.

Такође, донесена је одлука  о разрјешењу и именовању руководиоца студијског програма Аграрна економија и рурални развој на Пољопривредном факултету, као и Одлука о именовању руководиоца студијског програма Графичко инжењерство на Технолошком факултету. 

Највише академско тијело Универзитета је на својој 60. сједници донијело више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то на: Академији умјетности, Економском, Машинском, Пољопривредном, Природно-математичком, Филозофском, Филолошком Шумарском и Факултету политичких наука. 

Такође, донесено је више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на: Економском, Медицинском, Пољопривредном и Филозофском факултету, као и одлуке о  давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Правном, Технолошком, Филозофском и Филолошком  факултету.

Сенат  је на приједлог Наставно-научног вијећа Економског факултета, донио одлуку да се  др Ерику Фреру, професору Високе школе за економију и менаџмент FOM из Есена, Њемачка, додјели звање почасни доктор наука.

На сједници је донесена и Одлука да се рукопис „Организација и менаџмент“, аутора доц. др Зоране Танасић, доц. др Горана Јањића и проф. др Мирослава Бобрека, објави као универзитетска наставна литература.

Такође, прихваћен је Приједлог допуне Споразума о сарадњи између Државног института за руски језик „А.C. Пушкин“, Москва (Руска Федерација) и Универзитета у Бањој Луци, као и Приједлог ННВ Рударског факултета о организовању инструктивне наставе из математике и физике.

Сенат је, након разматрања  Рјешења Просвјетна инспекција од 08. 04. 2016. године у вези са конкурсном процедуром за избор наставника за ужу научну област Психијатрија, донио одлуку да се поступи у складу са истим. 

Захтјев  Борјана Митровића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци од 24.12.2015. године је одбијен.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5380/logo-unibl-1.jpg