Навигација
ViberX logo

Састанак проректора са продеканима за НИР и веб администраторима организационих јединица Универзитета у Бањој Луци

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

У Ректорату Универзитета у Бањој Луци 13. марта 2017. године одржани су састанаци проректора за научно-истраживачки рад проф.др Радослава Гајанина са продеканима за научноистраживачки/умјетнички рад Универзитета у Бањој Луци. Састанци су оганизовани са продеканима факултета који нису ускладили одредбе Правилника о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету. 

Главна тема парцијалних састанака проректора са продеканима и веб администраторима из организационих јединица односила се на усаглашавање и испуњавање обавеза наведних у Правилнику о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету, а у складу са закључцима са претходног састанка проректора и продекана за научно-истраживачки рад, који је одржан у Ректорату 09.02.2017. Пресјеком стања активности организационих јединица након протеклог састанка, дошло се до увида да десет организационих јединица Универзитета није испунило захтјеве који су дефинисани у Правилнику.

Проректор за научно-истраживачки рад и продекани организационих јединица заједно са веб администраторима из истих усагласили су ставове да до 24.марта 2017.године реализују обавезе дефинисане на састанку и потом завршни Извјештај доставе ректору Универзитета. Уз записник са састанака продеканима ће такође бити достављен и Акциони план за повећање позиције Универзитета у Бањој Луци на Webometrics листи.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6318/uni-1.jpg