Навигација
ViberX logo

Најављени приоритети у оквиру Хоризонт 2020 програма за период 2018-2020.

Наука и развојОпштеПозиви за пријаву пројеката

Европска комисија је објавила неформалне, радне документе са најављеним тематским приоритетима у оквиру Хоризонт 2020 програма за период 2018-2020. година. Коначне верзије радних програма и тематских приоритета биће усвојене у октобру 2017. године, док неформални документи служе као индикативни оквир приоритета који ће бити у фокусу финансирања кроз Хоризонт 2020 и од користи су за планирање заједничких истраживачких и иновативних пројеката. Објављено је укупно 17 тематских радних докумената уз један свеобухватни документ:

 • Будуће технологије и технологије у настајању (eng. Future and Emerging Technologies -FET)
 • Марија Склодовска Кири акције (eng. Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)
 • Европска истраживачка инфраструктура, укључујући и електронску инфраструктуру (eng. European Research Infrastructures incl. e-infrastructures)
 • Вођство у омогућавајућим и индустријским технологијама – Свемир (eng. Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT) – Space)
 • Вођство у омогућавајућим и индустријским технологијама – Информационо-комуникационе технологије (eng. LEIT - Information and Communication Technologies)
 • Нанотехнологије, напредни материјали, напредна производња и обрада, и биотехнологија (eng. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing -NMBP)
 • Приступ ризичним финансијским средствима (eng. Access to Risk Finance -ARF)
 • Иновативност МСП (eng. Innovation in SMEs)
 • Друштвени изазов 1: Здравље, демографске промјене и квалитет живота (eng. Societal Challenge 1: Health, demographic change and well-being)
 • Друштвени изазов 2: Сигурност хране, одржива пољопривреда и шумарство, истраживање мора, поморства и копнених вода и биоекономија (eng. Societal Challenge 2:"Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy")
 • Друштвени изазов 3: Сигурна, чиста и ефикасна енергија (eng. Societal Challenge 3: Secure, clean and efficient energy)
 • Друштвени изазов 4: Паметан, еколошки и интегрисан транспорт (eng. Societal Challenge 4: Smart, Green and Integrated Transport)
 • Друштвени изазов 5: Климатска активност, заштита животне средине, ефикасно искоришћење ресурса и сирови материјали (eng. Societal Challenge 5: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)
 • Друштвени изазов 6: Европа у свијету промјена – инклузивна, иновативна и рефлексивна друштва (eng. Societal Challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies)
 • Друштвени изазов 7: Сигурна друштва – заштита слободе и сигурности Европе и њених грађана (eng. Societal Challenge 7: Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)
 • Ширење изврсности и повећање учешћа (eng. Spreading Excellence and Widening Participation)
 • Наука са и за друштво (eng. Science with and for Society)

Линк за свеобухватни документ: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/stratprog_overarching_version_for_publication.pdf

Линк за тематске радне документе: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17_thematic_papers.zip

За све заинтересоване за Хоризонт 2020 програм, контакт особа на УНИБЛ:

Анђела Пепић

Пројект менаџер

Универзитетски предузетнички центар

Универзитет у Бањој Луци

Е-пошта: andjela.pepic@unibl.org

Слике

 • /uploads/attachment/vest/6756/horizon-2020_1.jpg