Навигација
Viber

Завршен четворогодишњи мандат досадашањег сазива Управног одбора УНИБЛ

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Педесет седмом сједницом одржаном 13. јула 2017, Управни одбор Универзитета у Бањој Луци (УО УНИБЛ) којим је у претходном периоду предсједавао проф. др Миле Дмичић успјешно је окончао свој четворогодишњи мандат започет 19. jула 2013. године.

Током наведеног периода УО УНИБЛ  у чијем су саставу, поред проф. Дмичића,  били: проф. др Богдан Зрнић, проф. др Гордана Илић, проф. др Борислав Раилић, проф. др Мирко Раковић, проф. др Михајло Марковић, др Предраг Раосављевић,  дипл. правник Јосиф Илић и представник студената који је биран на сваких годину дана, иницирао је и усвојио бројне  акте значајне за  рад и материјално-финансијско функционисање Универзитета и сарадњу са другим високошколским установама.

Поред планова и програма рада и финансијског пословања Универзитета који су усвајани на годишњем нивоу, Управни одбор у овом сазиву усвојиo је и један дугорочни документ- Стратегију развоја Универзитета у Бањој Луци за период 2017–2025. године којом су дефинисани  стратешки циљеви развоја УНИБЛ као водеће високоoбразовне институција у Републици Српској која прати токове интеграције у Европски истраживачки простор, те  слиједи и промовише највише стандарде квалитета у науци, истраживању и образовању.

Кроз овај документ урађена је пројекција развоја Универзитета у Бањој Луци у наредном периоду као институције која користи најбоље педагошке праксе у процесу образовања студената и која је препознатљива по научноистраживачкој изврсности; остварује динамичну међународну сарадњу; развија предузетничку културу и поуздан је партнер привреде, те  тежи моделу самоодрживог финансирања.

Управни одбор је у оквиру својих овлашћења и надлежности, посебно водио рачуна о инфраструктурној опремљености Универзитета и његових чланица, те је тако у протеклом мандатном периоду донио и низ одлука везаних за изградњу и опремање објеката Факултета политичких наука, Архитектонско-грађевинско- геодетског факултета и Павиљона IV за смјештај студената у Универзитетском граду. Такође,  у сарадњи са ресорним министарствима у Влади Републике Српске покренуо је активности на изградњи зграде Шумарског факултета,  те је својим активностима допринио  усвајању  Регулационог плана „Универзитетски град“ и „Југ 1“.

Међу бројним донесеним одлукама досадашањег сазива УО треба истаћи и Одлуку о формирању Факултета безбједносних наука, као 18. организационе јединице Универзитета у Бањој Луци .

Уциљу побољшања материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор је за сваку буџетску годину доносио Програм мјера и активности са циљем побољшања финансијског пословања Универзитета у Бањој Луци, којим су дефинисане неке од основних програмских мјера усмјерених на повећавање властитих прихода факултета кроз научно-истраживачке, пројектне, програмске и друге активности, смањивање режијских и  материјалних трошкова, рационализацију запошљавања и сл.

Упоредо са активностима у циљу унапређења рада и материјално-финансијског стања Универзитета, Управни одбор у претходном сазиву је водио рачуна и о наставно-научном кадру и његовој улози за будући развој Универзитет, те је у том смислу посебно значајна Одлука о обављању приправничког стажа којом су створене претпоставке да се најбољи студенти са свих 17 факултета задрже на нашем Универзитету и истовремено награде за уложени труд током школовања.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6771/large_uni-2__1_.jpg