Навигација
Viber

Информација са 2. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 2. сједници одржаној 12.09.2017. године донио је Одлуку о разрјешењу досадашњег члана Управног одбора из реда студената Саше Кукића и Одлуку о верификацији мандата новоизабраног представника студената у УО Стефана Кузмановића.

На истој сједници разматран је и усвојен Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01. до 30.06.2017. године, као и Извјештај о реализацији Плана јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за период 01.01. до 30.06.2017. године.

Усвојен је и Извјештај о извршеном ванредном дјелимичном попису нефинансијске имовине на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је прихватио Приједлог Одлуке о допуни одлука Управног одбора, од 24.06.2014. године и од 13.03.2015. године о утврђивању коефицијената за радна мјеста која нису наведена у Закону о платама запослених у просвјети и култури Републике Српске. 

У наставку сједнице УО је донио одлуке о давању сагласности за закључивање више уговора и споразума о сарадњи, и то:
- Међуинституционалног уговора за 2017-2018. између институција програмских и партнерских земаља Универзитета Македонија из Солуна, Грчка и Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина; 
- Споразума о међусобним односима Природно-математичког факултета, Босна и Херцеговина и Факултета за технологију полимера, Словењ Градец, Република Словенија;
- Допуне Споразума о сарадњи између Државног института за руски језик „А.С.“ Пушкин (Русија, Москва) и Универзитета у Бањој Луци, Босна и Херцеговина; те
- Споразума о академској размјени и сарадњи између Универзитета у Гдањску (Пољска) и Универзитета у Бањој Луци.

На сједници је донесена и Одлука  о давању сагласности за провођење поступка јавне набавке у оквиру Erasmus+ пројекта STINT - „Јачање интернационализације на високошколским установама у Босни и Херцеговини“.

Такође су донесене одлуке о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању Комисије за јавну набавку:
- услуга штампања за потребе наставног процеса на Универзитету у Бањој Луци;
- горива за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- рачунарске опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- хемикалија за потребе Универзитета у Бањој Луци;
- радова на санацији подова у учионицама Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци;
- радова на објекту нове зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци; те
- опреме за телекомуникације за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Разматран је и прихваћен Захтјев Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци за измјену Трошковника УНИБЛ за академску 2017/18. годину.

Донесена је и Одлука о одобравању службеног путовања ректору Универзитета у Белгород (Русија)

Жалбе Душке Жарковић на Закључак о одбацивању као неуредне документације за полагање стручног испита, прослијеђена је Филолошком факултету на разматрање.  

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6909/unibl_logo_novi.png