Навигација
Viber

Информација са 24. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 24. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 26. априла 2018. године, проф. др Горан Латиновић изабран је за проректора за научно – истраживачки рад и развој Универзитета.

Сенат је и донио Одлуку о  о именовању чланова Радне групе за израду новог Приједлога Правилника о о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци.

Такође донесена је Одлука  о именовању чланова Радне групе за израду новог Приједлога Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова и других повреда Кодекса професионалне етике.
Разматран је и подржан приједлога измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. години,  разматрана је и  Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарству“ у школској 2017/2018. години.

Сенат је размотрио о подржао Приједлог  Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци за измјену и допуну наставног плана другог циклуса студија студијског програма Грађевинарство.

Подршку Сената добио је и приједлог Наставно-научног вијећа Филозофског факултета о измјени Наставног плана и програма I и II циклуса студијског програма Историја.

У свом раду на 24. сједници Сенат је дао подршку и Приједлогу  Наставно-научного вијећа Филозофског факултета да се конкурс за ужу научну област Методика разредне наставе на наставним предметима: Корективна гимнастика, Методичке основе наставе физичког васпитања, Методика наставе физичког васпитања и Методика физичког васпитања,  прогласи неуспјелим. 

Подршку је добио и Приједлог Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета да се конкурс за ужу научну област Архитектонске технологије (архитектонске конструкције, материјали у архитектури, инсталације у зградама, физика зграде, технологија грађења и архитектонски конструктивни системи), на наставним предметима: Конструктивни системи, Инсталације 1 и Инсталације 2, прогласи неуспјелим.

Сенат је подржао приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског факултетата се конкурс за ужу научну област Хирургија прогласи неуспјелим.

У раду ове сједнице гласало се и за приједлог Одуке наставно – умјетничког вијећа  Академије умјетности о именовању руководиоца  студијског програма Ликовне умјетности.

Дата је и сагласност на Одлуку Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о именовању руководиоца студијског програма трећег циклуса-Докторске студије друштвених наука. Такође, размотрени су и подржани приједлози одлука о разрјешењу и именовању шефова на неким од катедри на Академији умјетности и Економском факултету.

Донесена је и  одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Медицинском, Пољопривредном, Филолошком и Филозофском факултету, као и на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци.

На 24. сједници донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисије о урађеној докторској дисертацији за кандидате са: Медицинског факултета, Економског факултета, Факултета физичког васпитања и спорта и Пољопривредном факултету. 

Сенат је размотрио о подржао двије одлуке Наставно-научног вијећа Медицинског факултета, везано за наставну литератру Универзитета.

Тако је одобрено да се уџбеник под називом „Основи хистологије за студенте здравствене његе“, аутора проф. др Радослава Гајанина, доц. др Весне Љубојевић, доц. др Весне Гајанин, др мед. Санеле Домуз и др мед. Адријане Домуз објави као универзитетска наставна литература.

Одобрено је и да се као наставна литература објави  уџбеник по називом „Ургентна медицина“, аутора проф. др Наде Бањац, проф. др Дарка Голића и проф. др Боже Кривокуће.

Пуна  подршка је дата и за  приједлог  о закључивању споразума о разумијевању између Универзитета за информационе науке и технологије „Свети Павле Апостол“, Охрид, Република Македонија и Универзитета у Бањој Луци. Подржан је и Меморандум о разумијевању између Универзитета и Бизнис Клуба Бања Лука.

Највише тијело Универзитета је у свом раду разматрало је и  Извјештај о раду центара и института у оквиру подорганизационих јединица факултета/Академије умјетности за 2017. годину.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7621/unibl_logo_novi.png