Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 23.4.2018.

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, одржаној 23. априла 2018. године разматрана је информација о усвојеном Закону о измјенама и допунама Закона о високом образовању.

Проширени колегијум Универзитета разматрао је и Иницијативу финансијског директора Универзитета у Бањој Луци, а у оквиру тачке о Информацији о одржаним састанцима ректора са руководиоцима организационих јединица о финансијском пословању Универзитета у 2017. години и плану пословања у 2018. години.

У склопу ове тачке подржано је  да се изради приједлог расподјеле буџетских средстава по организационим јединицама за 2018. годину.

Такође, сагласност за израду добио је и  приједлог Правилника о измјенама Правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих средстава и донација.

У склопу ове тачке дата је и сагласност за израду приједлога за израду Правилника о измјенама Правилника јавним набавкама на Универзитету у Бањој Луци.

Чланови Проширеног дали су и сагласност за израду приједлога измјена Правилника о систематизацији радних мјеста у области финансија и рачуноводства на нивоу Универзитет.

Колегијум је разматрао и информацију о усвојеном Закону о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама.

Подржана је информација о Закључку Сената од 21. децембра 2017. године, а која се односи на Извјештај о раду подорганизационих јединица факултета/Академије умјетности за 2017. годину.

Размотрена је и информација о усклађивању Одлуке о матичности факултета/ Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци oд 26. новембра  2015. године са Правилником о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима.

Подршку је добио и приједлог Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Бизнис клуба Бањалука.

Чланови су размотрили и информацију о припреми новог Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7614/unibl_logo_novi.png