Навигација
Viber

Информација са 26. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 26. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ), одржаној 28. јуна 2018. године, верификована је Одлука Сената Универзитета о измјени и допуни Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2018/2019. години на јавним високошколским установама.

Донесена је и Одлука о верификацији мандата проф. др Здравка Миловановића за члана Сената УНИБЛ. 

На истој сједници разматрен је и усвојен пречишћеног текста Одлуке о усвајању академског календара за школску 2017/2018. годину. Чланови Сената размотрили су и подржали Приједлог одлуке о усвајању академског календара за школску 2018/2019. 

Доносена је и Одлука о именовању нових чланова Комисије за издавачку дјелатност УНИБЛ. Такође, донесена је и Одлука о измјени и проширењу броја чланова Радне групе за имплементацију Повеље и Кодекса Универзитета.
Највиши орган Универзитета, разматрао је и подржао Приједлог Наставно-научног вијећа Пољопривредог факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања републичког Експериментално-едукационог центра за развој аграрног сектора РС у оквиру Пољопривредног факултета. Сенат је дао и подршку Приједлогу Наставно-научног вијећа Шумарског факултета  о усвајању Елабората о оправданости оснивања Института за шумарство и прераду дрвета.

Такође, подржан је и Приједлог Наставно-научног вијећа за измјену наставног плана и програма трећег циклуса студија Биомедицинских наука Медицинског факултета.

Сенат је у раду 26. сједнице подржао и Приједлог одлуке, Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета о именовању руководиоца студијског програма Информационо-комуникационе технологије, који се изводи на трећем циклусу студија. 

Подршку је добио и приједлог Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета о именовању руководиоца студијског програма Математика, који се изводи на трећем циклусу студија. Вијеће овог факултета дало је приједлог који је Сенат подржао, а односи се на разрјешње дужности руководиоца и именовању новог руководица на студијском програму Екологија и заштита животне средине.

Подржан је и приједлог Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о разрјешењу дужности руководиоца и именовању нового руководица студијског програма Политикологија.

ННВ Медицинског факултета предложило је разрјешење и именовање новог шеђа Катредре за Хирургију, а што је Сеант и подржао,  а подржан је и приједлог овог ННВ  о именовању шефа Катедре за онкологију и радиотерапију.

Разматрен је и подржан приједлога Одлуке Наставно-научног вијећа Економског факултета о утврђивању приједлога за именовање руководиоца Центра за иновације, предузетништво и ревитализацију предузећа. 

На 26. сједници донесена је и  Одлуке о расписивању конкурса за избор у академска звања. Доносена је и  одлука о избору у наставничка и сарадничка звања на:  Архитектонско-грађевинском-геодетском факултету, Електротехничком факултету,  Машинском факултету, Медицинском факултету, Правном факултету, Природно-математичком факултету, Рударском факултету, Технолошком факултету и  Филолошком факултету.

Сенат је донио о одлуку о давању сагласности на извјештај комисије о урађеној докторској дисретацији за кандидате са: Економског факултета, Медицинског факултета, Пољопривредног факултета, Природно – математичког факултета и Рударског факултета.

Такође, на 26. сједници донесена је и одлука о о давању сагласности на извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:  Медицинском факултету, Пољопривредном и Рударском факултету.
Сенат је донио о одлуку о објављивању универзитетске наставне литературе. 

Тако је подржан је приједлог Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта да се уџбеник  „Кошарка-напад на одбрану Човек на човека“ аутора др Игора Вучковића и др Александра Кукрића објави као универзитетска наставна литература. Као универзитетска литетатура на приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета, користиће се и  уџбеник „Увод у теорију књижевности“ аутора др Сање Мацуре. Међу универзитетској наставној литератури, а на приједлог ННВ Филозофског факултета наћи ће се и уџбеник проф. др Наде Веселић „Психолошка процјена дјеце и младих - клинички приступ“.

Размотрио је Сенат и подржао Приједлог одлуке ННВ Филолошког факултета и Факултета политичких  наука о коришћењу слободне студијске године за проф. др Данијелу Мајсторовић и проф. др Весну Шућур Јањетовић.

Подршку је добио и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Рударског факултета за продужење рока за одбрану докторске дисертације мр Рузмиру Авдићу под називом „Моделирање гравитацијске концентрације угља примјеном fuzzy логике“. Усвојен је и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Шумарског факултета за продужење рока за одбрану докторске дисертације мр Мирку Шебезу под називом „Структура и начини природног обнављања шума букве и јеле са смрчом“.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7844/unibl_logo_novi.png