Навигација
Viber

Информација са 34. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 34. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 28. фебурара 2019. године донесена је Одлука о разрјешењу проф. др Лазе Ристића са мјеста члана Сената, којег ће како је одлучено замијенити проф. др Љубо Лепир.

Прихваћена је и оставка проф. др Синише Митрића на мјесто члана Етичког комитета Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је дао и подршку Приједлогу Правилника о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци. 

Донесена је о Одлука о расписвању конкурса за избор у академска звања.

Сенант је дао и сагласност за доношење одлука о избору у наставничка и сарадничка звања за поједине кандидате: Академије умјетности, Филозофског факултета и Природно-математичкоф факултета. У наставничко и сарадничко звање изабрани су и кандидати: Економског факултета, Електротехничког факултета, Пољопривредног факултета и Шумарског факултета.

Такође, подржана је и Одлука о давању сагласности на Извјшетај комисија о урађеној докторској дисертацији и именовање комисије за јавну одбрану исте за кандидата Медицинског факултета. А чланови Сената су подржали о одлуке за давање сагласности на извјештаје комисија о оцјени и подобности кандидата за израду докторских дисертација за четири кандидата.

Сенат је дао подршку и за Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета за продужење рока за одбрану докторске дисертације мр Драгана Партала, а ријеч је о дисерацији под називом „Педагошке и методолошке вриједности студије случаја у истраживању квалитета универзитетске наставе“;

Једногласна подршка упућена је и за закључивање Академског међуинституционалног споразума о сарадњи - Ректорског форума Заједнице универзитета Западног Балкана. Дата је сагласност и да се приступању Статуту ради чланства у непрофитној организацији Глобални кампус за људска права.

На 34. сједници, подржано је и закључивање Споразима о  програму размјене студената и академског особља између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета политичких наука и права Источне Кине. Сенат је подржао и шест оквирних споразума о сарадњи које је склопио Конфуцијево институт Универзитета у Бањој Луци. Ријеч о споразумима који се односе на сарадњу са предшколским установама, основним и средњим школама, као и споразума са другим организацијама.

Чланови Сената су размотрили и упуства за попуњавање образаца извјештаја комисије о пријављеним кандидатима у наставничка и сарадничка звања. Такође, дискутовало се и о процесу акредитације и реакредитације високошколских установа. 
 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8526/unibl_logo_novi.png