Навигација
Viber

Информација са 38. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 38. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 27. јуна 2019. године размотрен је и подржан Приједлог за измјене и допуне Статута Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је разматрао и приједлог одлуке о усвајању академског календара за академску 2019/2020. годину, као и приједлог листе одговорних наставника и сарадника на I, II и III циклусу студија за сљедећу академску годину.

Размотрен је и подржан Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци о усвајању Елабората Студијског програма првог циклуса студија Безбједност и криминалистика, а подршку је добио и Приједлог одлуке Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци о измјени наставног плана и програма првог циклуса студија Студијског програма музичка умјетност. У раду ову сједнице подржан је  Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Економског факултета о именовању руководиоца Студијског програма управљање културним насљеђем и културним туризмом.

Чланови Сената су једногласно донијели и Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања.

Доносене су и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на:  Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Машинском факултету, Медицинском факултету, Природно-математичком факултету, Факулету безбједносних наука, Филозофском и Филолошком факултету. 

Сенат је на 38. сједнии донио о одлуке о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији и именовање комисије за јавну одбрану докторске дисертације за кандидате Академије умјетности и Медицинског факултета.

Такође, донесена је Одлука о о давању сагласности на Извјештај комисије о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације кандидату на Медицинском  факултету.

Сенат је дао сагласност и да се из оправданих разлога продужи рок за одрбану докторске дисертације за неколико кандидата, а на приједлоге наставно-научних вијећа организационих једница донесене су и одлуке да се поједини уџбеници објаве као универзитетска наставна литература.

У даљем раду је размотрен и једногласно подржан Приједлога за закључивање Уговора о пословној сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Комерцијалне банке А.Д. Бања Лука. 

Члановима Сената је презентована и Информација о новој ранг-листи категорисаних научних часописа у Републици Српској, као и Извјештај о досадашњим активностима из домена Алумни центра Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9087/unibl_logo_novi.png