Навигација
Viber

Информација са 41. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 41. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 25. септембра 2019. године размотрен је и подржан Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци.

Разматран је и подржан Приједлог Правила студирања на III циклусу академских студија Универзитета у Бањој Луци.

У раду 41. сједнице једногласно је подржан и Приједлог измјене и допуне Кодекса професионалнем етике Универзитета у Бањој Луци, као и Извјештаја о раду Комитета за етичка питања за период од 01. јуна 2018. до 05. јула 2019. године.

Чланови Сената су подржали и листе одговорних наставника и сарадника на свим циклусима студијима у академској 2019/2020. години.

Једногласно су подржани су приједлози и донесене одлуке о измјени наставних планова и програма. Тако је на приједлог Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности донесена одлука о измјени наставног плана за студијски програм првог циклуса студија Драмске умјетности. На приједлог Наставно-научног вијећа Економског факултета, донесена је одлука о измјени наставног плана на првом циклусу студија студијског програма Економија и пословно управљање, а на приједлог ННВ  Медицинског факултета на првом циклусу Здравствених студија студијског програма Физиотерапија. На приједлог ННВ Медицинског факултета донесена је и одлука о измјени наставног плана и програма за докторске студије Биомедицинске науке. По приједлогу ННВ Технолошког факултета донесена је одлука да се на првом циклусу студија измјене наставни планови и програми на студијским програмима Хемијско инжењерство и технологије и Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије. На приједлог ННВ Природно-математичког факултета, одобрена је измјена плана и програма на другом циклусу студијског програма Физика.

Подршку Сената добиле су и измјенa и допунa Приједлога плана уписа у прву годину I, II и III циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2019/2020. години и то на: Академији умјетности, Природно-математичком факултету и Факултету безбједносних наука.

Сенат донио о Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања. Донесене су и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на сљедећим организационим јединицама: Академија умјетности, Економски факултет, Пољопривредни факултет, Правни факултет, Природно – математички факултет, Рударски факултет, Технолошки факултет, Факултет физичког васпитања и спорта, Филолошки факултет, Филозофски факултет, Шумарски факултет.

Донесена је и Одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији и именовање комисије за јавну одбрану докторске дисертације кандидату на Рударском факултету, а такође донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисије о оцјени подобности теме, кандидата и ментора за израду докторске дисертације кандидатима Пољопривредног факултета и Филозофског факултета.

Сенат је подржао и Приједлог Одлуке Природно-математичког факултета о саставу Наставно- научног вијећа у академској 2019/2020. години. Такође, највише радно тијело Универзитета је размотрило и усвојило Извјештај о показатељима система квалитета за 2017. годину.

Пуна подршка дата је и а закључивање неколико споразума, а чланови Сената су информисани о учешћу Универзитета на 84. Међународном сајму предузетништва и иновација у Солуну. Сенат је упознат и са информацијом о недавном учешћу Универзитета на 24. Међународном сајму књиге „Бања Лука 2019“.

Такође, информисани су и о активностима везаним за упис Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву у Државни регистар акредитованих високошколских установа у БиХ.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9316/unibl_logo_novi.png