Навигација
Viber

Ерасмус+ стипендије за размјену студената и академског особља Факултета Физичког васпитања и спорта на Универзитету у Јашију (Румунија)

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

У оквиру програма Еразмус+ кредитна мобилност расписан је конкурс за студенте и академско особље Факултета физичког васпитања и спорта за размјену на Универзитету у Јашију (Румунија).

Доступне су двије стипендије, једна стипендија за студенте првог и другог циклуса студија за размјену у сврху студирања (1 student scholarship for studies) и једна стипендија за академско  особље у сврху извођења наставе (1 staff scholarship for teaching). Размјена ће се обавити током љетњег семестра школске 2019/2020. 

ТРАЈАЊЕ РАЗМЈЕНЕ:
- за студенте: један семестар (5 мјесеци)
- за особље: 5 дана + 2 дана пута

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ:
- мјесечна стипендија у износу од 750 еура
- путни трошкови до износа од 275 еура
- виза, дозвола за боравак и осигурање нису укључени у стипендију, па је кандидат дужан да сам сноси ове трошкове

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ ЗА АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ: 
- дневна стипендија у износу од 140 еура 
- путни трошкови у износу до 275 еура
 - дозвола за боравак и осигурање нису укључени у стипендију, па је кандидат дужан да сам сноси ове трошкове

ДОКУМЕНТИ:

- ЗА СТУДЕНТЕ: 
- копија пасоша
- попуњен формулар пријаве (преузети овдје)
- уговор о учењу за студентску размјену (попуњен информацијама од стране студента и матичног факултета у секцији Before the mobility – Table A и потписан од стране студента и матичног факултета у секцији Commitment) (преузети овдје)
- транскрипт оцјена са матичног факултета на енглеском језику (ауторизован превод на енглески језик или транскрипт издат директно на енглеском језику)
- доказ о знању једног од три наведена језика, румунског, енглеског или француског на нивоу минимално Б1 (предност се даје међународно признатим сертификатима у односу на потврде које издају универзитети или други језички центри)

- ЗА АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ: 
- копија пасоша
- биографија кандидата у Europass формату
- потврда о запослењу са матичног факултета (ауторизован превод на енглески језик или потврда издата директно на енглеском језику)
- уговор о размјени у сврху наставе потписан од стране кандидата и матичног факултета (преузети овдје)
- позивно писмо, које није обавезно, али даје предност кандидату у поступку одабира за размјену. За позивно писмо потребно је обратити се координатору за Еразмус + програм на Факултету физичког васпитања и спорта у Јашију, др. Александру Опреан, alexandruoprean@yahoo.com

ПРИЈАВА

Све тражене документе потребно је доставити продекану за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу Факултета физичког васпитања и спорта, доц. др Жељку Секулићу, поштом или лично, у канцеларију у деканату Факултета. Све доспјеле пријаве са пратећом документацијом ће бити прослијеђене Комисији за спровођење поступка избора кандидата за одлазну размјену на Факултету физичког васпитања и спорта која ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава. За све додатне информације обратити се на адресу електронске поште: zeljko.sekulic@ffvs.unibl.org

Рок за достављање пријава је петак, 8.11.2019. године, до 12:00 часова.

ЛИНКОВИ:
- о Универзитету: 
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/international/serviciul-relatii-internationale/
- о Факултету:
http://www.sport.uaic.ro/

ПОСТУПАК ОДАБИРА
1. По завршетку конкурса, Комисија за спровођење поступка избора кандидата за одлазну размјену са Факултета физичког васпитања и спорта ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9411/ERASMUS-logo.jpg