Навигација
Viber

Јaвни позив за особље - Ерасмус размјена са Универзитетом Аристотел u Солуну

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

У оквиру ЕРАСМУС+ програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за особље Универзитета у Бањој Луци.

Доступнe су стипендије за гостујућа предавања (teaching) и обуку (training), свака у трајању од по 5 радних дана (+2 дана пута), на Аристотел Универзитету у Солуну (Грчка). Размјена се мора обавити у периоду између 1. фебруара и 30. јуна 2021.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

•          дневна стипендија у износу од 165,00 ЕУР (за трошкове живота),

•          путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,

•          виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:

На конкурс се могу пријавити чланови академског и административног особља Универзитета у Бањој Луци.

 

ДОКУМЕНТИ:

За конкурс је потребно доставити:

1. CV у EUROPASS формату са библиографијом

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

2. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом размјене (за детаље погледати доленаведене линкове и обратити се Координатору за академску мобилност матичне организационе јединице)

Teaching: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/general_information  

Training: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/training/general_information

3. Позивно писмо, које није обавезно, али даје предност кандидату над другим кандидатима. За позивно писмо можете се обратити ECTS координатору жељеног факултета / одсјека на Аристотел универзитету, или директно колегама са Аристотел Универзитета са којима желите успоставити сарадњу /  већ сарађујете.

Листа ECTS координатора налази се на сајту: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international .

ПРИЈАВА:

Сву тражену документацију потребно је доставити Координатору за међународну сарадњу Филозофског факултета Славици Тутњевић, поштом, електронском поштом, или лично, у канцеларију 109. Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса донијети одлуку о номинацији. За све додатне информације обратити се на е-маил slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Рок за достављање документације је до 9. 11. 2020. године до 16:00 сати.

ЛИНКОВИ:

•          О Универзитету: http://www.auth.gr/en

•          Студијски програми: http://qа.auth.gr/en/studyguide/

•          информације о визи, смјештају и осигурању: https://eurep.auth.gr/en

•          О Ерасмус канцеларији https://www.auth.gr/en/erasmus

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

1.         По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.

2.         Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.

3.         ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/10552/ERASMUS_logo.jpg