Навигација
Viber

Информација са 69. сједнице Сената

Сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 69. сједници одржаној 1. јула 2021. године размотрио је и утврдио Приједлог Статута Универзитета у Бањој Луци.

Током сједнице одржане у амфитеатру Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, размотрен је и усвојен Приједлог одлуке о усвајању академског календара за 2021/2022. годину, а разматран је и усвојен Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о усвајању академског календара за текућу академску годину. Такође, размотрен је и Приједлог одлука о одговорним наставницима и сарадницима у академској 2021/22. години на Универзитету у Бањој Луци, а подржан је и Приједлог измјена о допуна о одговорним наставницима и сарадницима у академској 2020/21. години.

Сенат је размотрио и Приједлог одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научне/умјетничке области, поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама.

Подршку је добио и Приједлог одлуке Научно-наставног вијећа Медицинског факултета о усвајању Елабората о друштвено-економској оправданости основања Завода за фармацију Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Током 69. сједнице донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, а донесене су и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Економском факултету, Медицинском факултету, Рударском факултету, Пољопривредном факултету, Природно-математичком факултету, Факултету безбједносних наука, Факултету политичких наука, Факултету физичког васпитања и спорта, Филолошком факултету и Филозофском факултету.

Донесене су и одлуке о именовањима комисија за оцјене подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација кандидатa на Економском факултету. Сенат је донио и одлуке о усвајању извјештаја комисија о оцјенама подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација на: Економском факултету, Медицинском факултету и Пољопривредном факултету. Такође, донесене су и одлуке о именовању комисија за оцјену урађених докторских дисертација кандидата на Економском факултету и Филолошком факултету. У раду 69. сједнице донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама и именовању комисија за јавну одбрану кандидата на: Економском факултету, Медицинском факултету и Филозофском факултету.

Сенат је размотрио и подржао приједлог Споразума о академској сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Фукуока универзитета из Јапана, те Меморандум о студентској размјени са истоименим универзитетом.  Подржан је и Уговор о заједничком студију између Универзитета у Бањој Луци и Државне образовне установе високог образовања Московске области Московског државног обласног универзитета.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11275/large_unibl_logo_novi.png