Навигација
Viber

Јавни позив за особље УНИБЛ – ЕРАСМУС размјена са Универзитетом Аристотел у Солуну

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

У оквиру ЕРАСМУС+ програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за особље Универзитета у Бања Луци. Доступнe су 3 стипендије за гостујућа предавања (teaching) и 5 стипендија за обуку (training), свака у трајању од по 5 радних дана (+2 дана пута), на Аристотел Универзитету у Солуну (Грчка). Размјена се мора обавити у периоду између 1. фебруара и 30. јуна 2022.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
•    дневна стипендија у износу од 165,00 ЕУР (за трошкове живота),
•    путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,
•    виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се могу пријавити чланови академског и административног особља Универзитета у Бања Луци.

ДОКУМЕНТИ
За конкурс је потребно доставити:

1. CV у EUROPASS формату са библиографијом
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

2. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом размјене (за детаље погледати доленаведене линкове и обратити се Координатору за академску мобилност матичне организационе јединице)

Teaching: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/general_information  
Training: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/training/general_information

3. Позивно писмо, које није обавезно, али даје предност кандидату над другим кандидатима. За позивно писмо можете се обратити ECTS координатору жељеног факултета / одсјека на Аристотел универзитету, или директно колегама са Аристотел Универзитета са којима желите успоставити сарадњу /  већ сарађујете. 
Листа ECTS координатора налази се на сајту: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international

ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Координатору за међународну сарадњу Филозофског факултета Славици Тутњевић, поштом, електронском поштом, или лично, у канцеларију 109. Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса донијети одлуку о номинацији. За све додатне информације обратити се на е-маил slavica.tutnjevic@ff.unibl.org. 
Рок за достављање документације је до 25. 10. 2021. године до 16:00 сати.

ЛИНКОВИ:
•    О Универзитету: http://www.auth.gr/en
•    Студијски програми: http://qа.auth.gr/en/studyguide/
•    информације о визи, смјештају и осигурању: https://eurep.auth.gr/en
•    О Ерасмус канцеларији https://www.auth.gr/en/erasmus

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
1.    По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Филозофског факултета Универзитета у Бања Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава. 
2.    Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3.    ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бања Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11519/%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%81_.jpg