Навигација
Viber

Јавни позив за особље УНИБЛ – Eрасмус размјена са Универзитетом Аристотел у Солуну

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

У оквиру ЕРАСМУС+ програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за особље Универзитета у Бањој Луци. Доступна je 1 стипендија за гостујућа предавања (teaching) и 2 стипендије за обуку (training), свака у трајању од по 5 радних дана (+ 2 дана пута), на Аристотел Универзитету у Солуну (Грчка). Размјена се мора обавити у периоду између 1. октобра и 31. децембра 2022.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

• дневна стипендија у износу од 165,00 ЕУР (за трошкове живота)

• путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР

• виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам

АПЛИКАНТИ:

На конкурс се могу пријавити чланови академског и административног особља Универзитета у Бањој Луци.

ДОКУМЕНТИ:

За конкурс је потребно доставити:

1. CV у EUROPASS формату са библиографијом
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

2. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом размјене (за детаље погледати доље наведене линкове и обратити се координатору за академску мобилност матичне организационе јединице)
Тeaching: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/teaching/general_information
Training: https://eurep.auth.gr/en/staff/international/training/general_information

3. Позивно писмо, које није обавезно, али даје предност кандидату над другим кандидатима. За позивно писмо можете се обратити ECTS координатору жељеног факултета/одсјека на Аристотел универзитету, или директно колегама са Аристотел Универзитета са којима желите успоставити сарадњу / већ сарађујете.

Листа ECTS координатора налази се на сајту: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international.

ПРИЈАВА:

Сву тражену документацију потребно је доставити координатору за међународну размјену студената и особља Филозофског факултета Славици Тутњевић, поштом, електронском поштом, или лично, у канцеларију 109. Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса донијети одлуку о номинацији. За све додатне информације обратити се на мејл slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Рок за достављање документације је до 8. 7. 2022. године до 16.00 сати.

ЛИНКОВИ:

• О Универзитету: http://www.auth.gr/en

• Студијски програми: http://qа.auth.gr/en/studyguide/

• Информације о визи, смјештају и осигурању: https://eurep.auth.gr/en

• О Ерасмус канцеларији http://www.auth.gr/en/erasmus

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

1. По завршетку конкурса, комисија Филозофског факултета за одабир кандидата са Универзитета у Бањој Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава.

2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.

3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/12409/banner-horizontal-black-en.png